Del artiklen:
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) lover, at der kommer flere havvindmøller end det, der er lagt op til i energiudspillet. - Foto: Scanpix/Thomas Sjoerup

Regeringen forventer at en lang række fjernvarmeværker meget hurtigt vil skifte over til varmepumper, når prisen på el til varme sættes ned med 25 øre pr. kwh fra 2025. Samtidig varsler minister skrotning af særligt dyre fjernvarmeværker.

Af Arne Ullum

Regeringen forventer at en lang række fjernvarmeværker meget hurtigt vil skifte over til varmepumper, når prisen på el til varme sættes ned med 25 øre pr. kwh fra 2025. Samtidig varsler minister skrotning af særligt dyre fjernvarmeværker.

Af Arne Ullum, [email protected]

Energi-, klima og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt forventer, at et stort antal fjernvarmeværker hurtigt vil gå over til varmepumper drevet af grøn el, hvis de foreslåede sænkninger af elafgiften bliver vedtaget.

“Med udspillet her får 325 fjernvarmeværker meget snart frit brændselsvalg og mulighed for ikke længere at skulle lave el og varme samtidig,” siger ministeren i forbindelse med at regeringen har præsenteret et omfattende forslag til ny energipolitik.

Baggrunden for at regeringen sænker elvarmeafgiften varigt med 25 øre pr. kw fra 2021 er et paradigmeskift i produktionen af grøn vindenergi. Siden 2014 er den støtte staten skal betale for at få produceret strøm fra havmøller halveret, og regeringen forventer at den udvikling forstætter, så der om få år vil blive opsat havvindmøller på rene kommercielle vilkår. Dermed gælder det om at flytte så meget energiforbrug som muligt væk fra olie, kul og gas til el.

Hjælp til familier med store fjernvarmeregninger

Lars Chr. Lilleholt lover samtidig hjælp til de familier i landdistrikterne som kan se frem til en stigende varmeregning, fordi en særlig tilskudsordning forsvinder.

“De familier vil med det her initiativ, hvor der bliver 500 millioner kroner – hvoraf der også bliver penge til en håndholdt indsats i forhold til de her familier,” siger ministeren.

Regeringen lægger samtidig op til at støtte skrotning af en række fjernvarmeværker, som ifølge ministeren aldrig skulle have været bygget, fordi kunderne er endt med varmeregninger på helt op til 35.000 kroner om året for et normalt hus.

“Der indgår en i det her, at der er mulighed for at en skrotningsordning i forhold til nogen af de her værker – simpelthen at lukke dem ned. Der er værker, der aldrig skulle have været bygget og hvor varmeprisen simpelhen er blevet for høj. Og samtidig også en hjælp til, at de familier kan komme videre med en ny varmeforsyning. Og da vil varmepumper være meget meget attraktivt,” siger ministeren.

 


OVERBLIK: Hovedpunkter i regeringens energiudspil
Fire ministre anført af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremlægger torsdag regeringens energiudspil.

Regeringens politik skal gøre energien både grønnere og billigere, og regeringen vil sikre energi til et grønt Danmark, uden det bliver dyrere at være dansker.

Det er budskabet i regeringens energiudspil, som præsenteres torsdag. Her er et overblik:

* Energiudspillet har to overordnede målsætninger:

Mindst 50 procent vedvarende energi i 2030.

Billigere energi til den enkelte og fællesskabet.

* I 2030 skal kul skal være udfaset af elproduktionen.

* I 2050 skal Danmark være uafhængigt af fossile brændsler.

* Regeringen vil bygge Danmarks største havvindmøllepark med en kapacitet på 800 megawatt (MW). I 2022 tages der beslutning om mere havvind inden 2030.

* Der skal afsættes 4,2 milliarder kroner i perioden 2020-2024 til at støtte nye projekter med solceller, landvindmøller, kystnære havvindmøller samt bølge- og vandkraft.

* Regeringen vil sænke afgiften på elvarme med yderligere cirka 15 øre per kilowatt-time.

* Regeringen vil sænke elafgiften med 25 øre. Dermed lander den på 66 øre per kilowatt-time. Afgiftssænkelsen skal indfases fra 2019 til 2025.

* Afskaffelse af produktionsbindinger i form af kraftvarmekrav og brændselsbindinger i de små fjernvarmeområder fra 1. januar 2019.

* Afskaffelse af produktionsbindinger i de store fjernvarmeområder senest i 2030.

Kilde: Regeringens energiudspil “Energi – til et grønt Danmark”. Udarbejdet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

/ritzau/