Del artiklen:
Finansminister Kristian Jensen (V) præsenterer i dag regeringens forslag til finanslov for 2019, torsdag d. 30. August 2018.. (Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix)

Regeringen vil prioritere børn, ældre og sundhed ifølge det finansudspil, som er blevet fremlagt her til formiddag af finansminister Kristian Jensen (V). Se hvad udspillet kommer til at betyde for kommunerne.  

Af Arne Ullum

Regeringen vil prioritere børn, ældre og sundhed ifølge det finansudspil, som er blevet fremlagt her til formiddag af finansminister Kristian Jensen (V). Se hvad udspillet kommer til at betyde for kommunerne.  

Af Laura Bannebjerg

I følge finansudspillet vil regeringen samlet set poste 4,2 mia. kr. i bedre velfærd – heraf er en stor del aftalt med de årlige økonomiforhandlinger med regioner og kommuner.

Ud over kommuneaftalerne foreslår regeringen i finansloven at bruge 750 mio. kroner ekstra årligt til børn, ældre og sundhed.

NB-Økonomi giver her et overblik over forslagene.

Bedre sundhed 

Regeringen vil med finansudspillet afsætte penge til sundhedsvæsenet for at skabe et bedre samarbejde mellem almen praksis, kommune og sygehus. Herudover vil de styrke samspillet mellem dagtilbud, familien og sundhedsplejen og så har de fokus på at forebygge ensomhed hos de ældre. Pengene fordeler sig således:

  • 250 millioner kroner til udsatte småbørn, målrettet de første 1000 dage af barnets liv. Skal blandt andet bruges på flere pædagoger.
  • 220 millioner kroner til “bedre sundhed”. Regeringen kommer med udspil til sundhedsreform til efteråret.
  • 180 millioner kroner til styrket ældrepleje.

Sammenhæng på tværs af landet

I finansudspillet præsenterer regeringen derudover en række forslag på erhvervsområdet, som særligt har betydning for yderkommerne. Regeringen har her ambitioner om følgende:

  • Lempe punktafgifter og skattefritage selvejende institutioner for ældre og handicappede.
  • Nedsætte elafgifter i sommerhuse og give pendlere større fredag, som rejser fra yderkommuner.
  • Der skal oprettes en pulje til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse i landsbyer. Pengene kommer fra det statslige tilskud til kommunal byfornyelse. Der er 68 millioner kroner i 2019.
  • 102 millioner kroner skal gå til bedre bredbånd.
  • Regeringen vil bruge 19 millioner kroner på at oprense havne og sejlløb.