Del artiklen:
Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) ender med at give Københavns Kommune næsten trekvart milliard kroner ekstra, fordi regeringen hastede en kompensation til 27 primrt hovestadskommuner inden den havde et samlet overblik over effekten af statistikrevisioner i det kommunale udligningssytem.

Københavns Kommune bliver den store vinder af det kaos, som har ramt kompensationen for datajusteringer i den kommunale udligning. Se tallene for alle kommuner her.

Af Arne Ullum, [email protected]

Det er formentligt aldeles ufrivilligt, at indenrigs- og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) er på vej til at indskrive sig i Indenrigsministeriets historie, som en af de indenrigsministre, der har foræret hovedstaden flest penge i et hug.

Ministeren har igen og igen kritiseret kommunen for at have en alt for stor kassebeholdning, men nu viser nye tal, at det kaotiske forløb omkring overgangsordninger til kommunerne for tab i forbindelse med datarevisioner vil fylde yderligere 784 millioner kroner i Københavns kasse over de næste to år svarende til næsten 1300 kroner pr. indbygger.

Årsagen er, at København får 1.097 millioner kroner i 2019 og 2020 som kompensation for tab på datarevisioner i udligningen, selv om kommunen rent faktisk kun taber 313 millioner kroner. (se særskilt artikel).

København er nok den største vinder både målt på samlet beløb og pr. indbygger, men 69 andre kommuner får også en stor eller lille gevinst. 28 kommuner er til gengæld ikke inviteret med til den økonomiske fest, som er affødt af et kaotisk forløb omkring kompensation af dataændringer i udligningen for 2019.

________________________________________________________________________

Fakta: Sådan har vi gjort

Vi har beregnet nettoeffekten af de kendte datarevisioner i beregningen af den kommunale udligning for 2019 og 2020.

BEMÆRK AT ALLE TALLENE ER FOR TO ÅR.

Det er sket på følgende måde.

Tab på revision af udlændingedata er taget fra den overgangsordning, som regeringen gennemførte i juni for 2019 og 2020 for 27 kommuner.

Gevinst på revision af udlændingedata er taget fra det svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som danner baggrund for Socialdemokratiets forslag. Bemærk, at der teknisk set her er tale om effekten i 2017 og 2018, og tallene er dermed ikke fremadrettede. Kommunernes tab er dermed 121,7 millioner kroner større end gevinsten, og denne forskel kan ikke fordeles på kommuner. Den usikkerhed betyder, at kommunernes gevinst ved den faseopdelte beregning af kompensation, reelt er lidt større end tallene her viser.

Tab på ændrede enhedsbeløb (primært revision af data og statistik for pleje af ældre og handicappede) er taget fra det forslag, som Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde torsdag.

Tab på ændrede enhedsbeløb (primært revision af data og statistik for pleje af ældre og handicappede) er taget fra de udregninger, som udligningssammenslutningen ‘RimeligUdligning.nu’ offentliggjorde forrige uge. I og med at de to sæt data er beregnet lidt forskelligt er der en forskel på 7,4 millioner svarende til cirka 0,5 procent. Denne forskel er ike fordelt på kommuner.

Udregningen er sket på følgende måde for hver kommune:

– Tab på revision udlændingedata

+ Gevinst på revision af udlændingedata

– Tab på ændrede enhedsbeløb

+ Tab på ændrede enhedsbeløb

=Tab/gevinst på datarevisioner i udligning 2019 og 2020

 

Kommunens gevinst ved den faseopdelte beregning er derefter beregnet som følger:

+ Kompensation ved nettoberegning (kommuner med tab på de samlede datarevisioner i udligning i 2019 og 2020) er forudsat kompenseret for deres samlede tab jvf. principperne i regeringens to forslag.

– Samlet kompensation ved regeringens to forslag (komepsnation til 27 kommuner for tab på grund af ændrede data for udlændinges uddannelse og kompensation til 85 kommuner og tab på grund af ændrende aldersbestemte enhedsbeløb i udligning 2019 og 2020)

= Kommunens gevinst ved faseopdelt beregning af kompensation

Gevinsten pr. indbygger er beregnet på baggrund af folketal pr. 1.1. 2018 ifølge Kommunale Nøgletal.