Del artiklen:
Det er vigtigt, at man ikke for den hurtige gevinsts skyld vælger at dræbe det private it-marked i velfærdens navn, mener divisionsdirektør Johnny Iversen, EG. Foto: Colourbox

Af EG – [email protected], EG – [email protected] Hvis vi skruer yderligere op for de fælles it-løsninger i det offentlige, vil vi kunne frigive rigtig mange penge, som vi kan bruge på fx sundhed, ældre og andre kernevelfærdsområder, foreslår innovationsminister Sophie Løhde. Men ministeren skal også værne om et konkurrencepræget it-marked og undlade at skabe nye […]

Af EG, [email protected]

Hvis vi skruer yderligere op for de fælles it-løsninger i det offentlige, vil vi kunne frigive rigtig mange penge, som vi kan bruge på fx sundhed, ældre og andre kernevelfærdsområder, foreslår innovationsminister Sophie Løhde. Men ministeren skal også værne om et konkurrencepræget it-marked og undlade at skabe nye it-monopoler, advarer divisionsdirektør Johnny Iversen, EG, i sin blog

Af Johnny Iversen divisionsdirektør, EG A/S

Digital konkurrence: Det offentlige er naturligt nok altid på jagt efter optimeringsmuligheder, og it-branchen ser det som en naturlig opgave at understøtte det mål.

Alligevel blinker alle advarselssignaler rødt på mit indre dashboard, når jeg læser innovationsminister Sophie Løhdes artikel om offentlig it. I artiklen med overskriften Finansministeriet: Fælles løsninger skal give flere penge til kernevelfærd gør innovationsministeren sig til talsmand for, at kommunerne og regionerne skal have de samme lønsystemer. Offentlige myndigheder skal i højere grad gå sammen om at løse administrative opgaver, så der kan frigives penge til kernevelfærd:

– Vi vil hellere bruge penge på velfærd end på administration, og det er helt oplagt, at fx it-drift og løn- og bogholderiopgaver løses i fællesskab. Det gør man allerede flere steder i det offentlige, men hvis vi skruer yderligere op for de fælles løsninger, vil vi kunne frigive rigtig mange penge, som vi kan bruge på eksempelvis sundhed, ældre og andre kernevelfærdsområder, udtaler Sophie Løhde.

Markedet kan selv

Generelt er jeg enig med ministeren i, at kommunerne og regionerne skal arbejde sammen om de administrative opgaver, men det ser vi allerede i rigtig mange tilfælde. Specielt kommunerne er gode til at samarbejde, og det kan de sagtens gøre med den palet af løsninger, der allerede er til rådighed fra en række forskellige teknologileverandører på markedet.

Den nuværende konkurrence på markedet for offentlig it sikrer nemlig, at både kommuner og regioner får de systemer, der understøtter deres behov, og at systemerne bliver løbende vedligeholdt og udbygget, da de eksisterende løsninger konstant er udsat for udbud, der stiller stadig større krav til leverandørerne.

Selvom det lyder besnærende, at regionerne kan spare penge ved at lave store fælles udbud inden for fx bogholderi, it-drift m.m., risikerer det offentlige i værste fald at skyde sig selv i foden og ødelægge et velfungerende, konkurrencepræget og dybt professionelt it-marked. I bedste fald får det offentlige skabt nye store it-monopoler, der vil begrænse innovationen og stikke en kæp i hjulet for den konkurrencedrevne udvikling mange år frem.

Så hold nu fast i tanken om, at der skal være flere leverandører på markedet for offentlig it. Lad det offentlige, det vil i den her sammenhæng sige kommuner og regioner, selv bestemme, hvem de vil samarbejde med. Det giver et sundt marked, hvor der kan skabes arbejdspladser i de private it-virksomheder, samtidig med at kommunernes og regionernes løsninger inden for løn og økonomi løbende forbedres uden direkte omkostninger for det offentlige.

Et bredt udvalg af leverandører og et marked præget af flere konkurrerende løsninger forhindrer ikke fællesskaber blandt kommuner og regioner.

Mindre, ikke mere, statslig it

Sidst, men ikke mindst, er jeg også betænkelig, når Finansministeriet vil gennemføre en yderligere samling af den basale it-drift i Statens It for de ca. 19.000 it-brugere i staten, der indtil nu har stået uden for et større it-fællesskab. En mystisk tilgang til det private erhvervsliv fra en regering, der i øvrigt bryster sig af at hvile på et liberalt grundlag.

I ITB, brancheforeningen, hvor jeg sidder i gruppen for offentlig digitalisering, kæmper vi for et sundt, frit it-marked. Det betyder for os, at offentlige indkøb af it og it-ydelser skal understøtte konkurrencen og udnytte bredden i markedet, hvor der er næsten 3.000 meget forskellige og specialiserede it-leverandører. Samtidig bør det offentlige efter vores overbevisning ikke udvikle nye løsninger for offentlige midler, hvis der allerede findes velfungerende løsninger på markedet.

Under alle omstændigheder er it-drift ikke raketteknologi, og der findes allerede leverandører på markedet, som kan løfte opgaven. Staten bør derfor ikke se det som sin opgave at tage endnu flere it-opgaver til sig. Når det offentligt-private samarbejde fungerer bedst, kender alle parter deres rolle og ansvar. Lad nu det offentlige stå for at forvalte og administrere love og regler, og så kan vi som teknologileverandører levere den it-understøttelse, der skal til for at effektivisere det offentlige.

Det er vigtigt, at man ikke for den hurtige gevinsts skyld vælger at dræbe det private it-marked i velfærdens navn.

Læs også: OPS – Elsker, elsker ikke