Del artiklen:
Vi skal ikke afvikle specialiseringen. Vi skal udvikle den. – Siger LOS-direktør Michael Graatang. Foto LOS

Vi risikerer afspecialisering og faldende kvalitet i de sociale tilbud, hvis det er regneark frem for hensyn til borgene, der styrer socialpolitikken. Derfor skal vi have fokus på borgeren tilbage – både i debatten og i dialogen mellem kommuner og de sociale tilbud. For vi kommer aldrig til at sælge ud af vores faglighed, skriver LOS-direktør Michael Graatang i blogindlæg som oplæg til denne uges debat på Folkemødet.

Vi risikerer afspecialisering og faldende kvalitet i de sociale tilbud, hvis det er regneark frem for hensyn til borgene, der styrer socialpolitikken. Derfor skal vi have fokus på borgeren tilbage – både i debatten og i dialogen mellem kommuner og de sociale tilbud. For vi kommer aldrig til at sælge ud af vores faglighed, skriver LOS-direktør Michael Graatang i blogindlæg som oplæg til denne uges debat på Folkemødet.

Lad det være sagt med det samme. Når vi i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud – råber vagt i gevær mod kommunernes besparelser på sociale tilbud, så handler det om borgernes velfærd. De ikke offentlige sociale tilbud er kendetegnede ved stor fleksibilitet og omstillingsparathed. Så hvis de ville levere discount, kunne de sagtens overleve. Men vi kommer aldrig til at levere discount. Vi vil levere kvalitet.

Vi skal ikke afvikle specialiseringen. Vi skal udvikle den. – Siger LOS-direktør Michael Graatang

Vi vil skabe de bedste udviklingsmuligheder for de borgere, vi er betroet ansvaret for. Derfor råber vi højt, når vi i øjeblikket ser, hvordan regnearket i flere tilfælde er blevet mere styrende for kommunernes krav til kvalitet i det sociale og pædagogiske arbejde i de sociale tilbud.

Det er ingen nyhed, at kommunernes økonomi er presset. Vi har forståelse for, at kommunerne har brug for at passe på borgernes penge. Derfor er det altid vigtigt, at vi arbejder så effektivt som muligt med tanke på at levere bedst mulig kvalitet for pengene. Men de senere år har vi i tiltagende grad oplevet et nyt fænomen i samarbejdet med kommunerne. Flere botilbud bliver mødt med kravet: Sænk taksten eller vi flytter borgeren. Her er det alene taksten, der er i fokus frem for kvaliteten i borgerens tilbud. Ofte er kommunens forhandlere konsulenter, som ikke kender borgeren eller borgerens behov. Men de kender budgettet, og hvor meget taksten skal reduceres.

Borgerne lokkes til dårlige tilbud

Vi ved, at et krav om at sænke taksten er ensbetydende med, at kvaliteten daler. Taksterne er fastsat på baggrund af et budget, der er godkendt af Socialtilsynet. Der kan kun skæres et sted, og det er den tætte indsats over for borgeren. Når det bliver regnearket, der definerer kvaliteten og fagligheden, sker der en afspecialisering. Den specialisering og faglighed, som er opbygget på det enkelte sted og i branchen generelt, forsvinder ganske enkelt. Det er selvsagt, at det går ud over borgerne, men det vil også på sigt ramme de ansatte. For når der er færre hænder, mindre faglighed og borgerne ikke får den behandling, de har brug for, så er det i høj grad også de ansatte, som står tilbage som taberne. Det må vi ikke lade ske. Den faglighed og kvalitet, de ansatte har opbygget på landets sociale tilbud, kan hurtigt forsvinde. Og så tager det år at skulle opbygge den igen.

Det er vores opgave at stå fast og forlange kvalitet. Langt sværere bliver det, når det er borgerne selv, der skal stå fast og forlange den indsats, de har krav på, når kommunen vil ændre i deres tilbud. Man kan ind i mellem få den mistanke, at kommunen udvælger de borgere, der står svagest og måske ikke har pårørende til at kæmpe for deres sag, når kommunerne ind imellem prøver at ”lokke” borgere til at sige ja til et tilbud, som måske for borgere ser bedre ud, men reelt er en spareøvelse. Det kan være, at de måske lokker med bedre fysiske forhold, men skærer ned i støtten. Mange borgere kan ikke selv vurdere dette, og så kan kommunen aftale sig frem til en besparelse med borgeren uden, at de skal træffe en formel afgørelse. Det er en klar omgåelse af borgernes retskrav på en afgørelse, når kommunen reelt vil revisitere dem. Det holder vi i LOS nøje øje med, og det vil jeg opfordre alle andre til også at gøre.

Der er nemlig behov for, at vi holder kommunerne i ørerne og insisterer på kvalitet, og det skal være borgernes behov, der afgør indsatsen. Den opgave er en fælles opgave mellem LOS, brugerorganisationer som LEV og Danske Handikaporganisationer og ikke mindst de faglige organisationer. Vi skal råbe op, når vi oplever, at borgerhensynet skrider til fordel for regnearket, og vi skal stå fast på, at specialisering og faglighed er fundamentet for en værdig indsats for socialt sårbare og udsatte. Vi skal ikke afvikle specialiseringen. Vi skal udvikle den.

Vær med i debatten ”Fra kvalitet til discount” lørdag den 15. juni kl. 14-15 i LOS telt J19 på Kæmpestranden.

 

Dette debatindlæg er alene et udtryk for forfatterens egen holdning.