Del artiklen:
Desværre bliver offentligt eller ikke-offentligt alt for ofte set som modsætninger og fokus for debatten om velfærdssamfundets håndtering af det specialiserede socialområde. Men de to sektorer er langt fra modsætninger, skriver Laust Westtoft, Politisk chef, i LOS

I aften donerer Metallica penge til et socialt tilbud for stedets stærke indsats med at få unge ud af hjemløshed. PotentialeHotellet er et billede på en social iværksætter, der tager et socialt ansvar i samfundet, når der skal tilvejebringes sociale og indsatser, for mennesker i udsatte og sårbare positioner.

I aften donerer Metallica penge til et socialt tilbud for stedets stærke indsats med at få unge ud af hjemløshed. PotentialeHotellet er et billede på en social iværksætter, der tager et socialt ansvar i samfundet, når der skal tilvejebringes sociale og indsatser, for mennesker i udsatte og sårbare positioner.

Af Laust Westtoft, Politisk- og strategisk chef i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud

Desværre bliver offentligt eller ikke-offentligt alt for ofte set som modsætninger og fokus for debatten om velfærdssamfundets håndtering af det specialiserede socialområde. Men de to sektorer er langt fra modsætninger. Stærke velfærdsløsninger kræver, at vi retter blikket mod, hvordan vi bruger netop dynamikken og synergien mellem offentlige tilbud, fondsejede tilbud og iværksættere med nye ideer.

Det verdenskendte rockband Metallica har valgt at støtte Herning virksomheden PotentialeHotellets indsats med at få unge ud af hjemløshed. Målet er at hjælpe beboerne videre i egen bolig eller i det rette botilbud ved at skabe en meningsfuld hverdag baseret på gensidig anerkendelse og på at støtte beboernes personlige livsmål. I dag møder tilbuddet anerkendelse fra et af verdens største rockbands velgørenhedsorganisation.

Vi ser igen og igen, at de ikke-offentlige sociale tilbud går forrest med stærke faglige og innovative sociale løsninger, hvor det enkelte menneske er i centrum. PotentialeHotellet tør og kan tænke fagligheden ud af boksen, og det er der brug for, når der arbejdes på det allermest specialiserede område med udsatte og sårbare borgere. Det har en uvurderlig betydning, at et verdenskendt band anerkender og fremhæver PotentialeHotellets arbejde. I særdeleshed for PotentialeHotellets ansatte, beboere og pårørende, men også for det specialiserede socialområde generelt, da det er med til at sætte fokus på nødvendigheden af at tage et socialt ansvar for de udsatte og sårbare borgere i Danmark.

Kollektiv velfærd 

Vi ser ind i en stadigt voksende velfærdsproblematik, hvor andelen af mennesker i udsatte og sårbare positioner er stigende. Antallet af voksne med psykisk sygdom er steget med 22 % på 5 år (250.000 i alt). Antallet af psykisk syge børn og unge er steget med 27% på 5 år (45.000 i alt). Antallet af unge hjemløse er steget med 1200 i løbet af 8 år, og der er 6600 hjemløse i Danmark, hvoraf 2300 er under 18 år. Der er brug for at tage de tunge diskussioner i socialpolitikken. For her findes der ingen lette løsninger eller one-size-fits all.

Forudsætningen for bæredygtige velfærdsløsninger er netop, at vi skaber et tæt samarbejde mellem sociale iværksættere og det offentlige. Mennesker med specialiserede problemstillinger kræver specialiserede løsninger og behandling og tilbud skal tilpasses hver enkelt udsattes borgers udfordringer. Det forudsætter en ekstrem stor diversitet og tilpasningsparathed af specialiserede kompetencer, og det er en dyr og svær opgave at lade kommunerne løse alene. De ikke-offentlige sociale tilbud kan levere specialiserede ydelser med høj faglighed til kommunerne, der matcher den enkelte borgers behov, som kommunerne kan købe enkeltvis. LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud opfordrer til at rette blikket mod stærke partnerskabsaftaler, hvor det offentlige og ikke-offentlige træder sammen om at tage et socialt ansvar og sætter borgeren i centrum og skaber den mest bæredygtige løsning. Det kalder vi for kollektiv velfærd.

Hvad er en velfærdsiværksætter?

De færreste vil betvivle at iværksættere skaber stor værdi for samfundet med nye virksomheder, der skabes ud fra nye ideer og tilgange til enten produkter, ydelser, produktion, virksomhedskultur, effektivisering mm. Alle er mennesker med en idé, de brænder for noget – og der har påtaget sig en risiko. Præcis det samme kan siges om de ikke-offentlige sociale tilbud, der stiftes af iværksættere. De kan noget andet, fordi de ofte er vokset ud af en idé og ønske om at udvikle noget nyt, der kan bidrage til at skabe bedre forudsætninger for mennesker i udsatte og sårbare positioner. Deres innovative indsatser skaber en enorm værdi for velfærdssamfundet, som vi i langt højere grad bør tale frem. Der findes mange eksempler på at velfærdsiværksætternes bidrager med nytænkning af behandlingstilgange og indsatser, som skaber fodfæste i livet – i uddannelses- og erhvervsmæssige sammenhænge for mange af de borgere, vi normalt taber på gulvet.

Fællesskab kan knække kurven

LOS ønsker at løfte kvaliteten ikke alene blandt vores medlemsvirksomheder men i de specialiserede tilbud i hele branchen. En af vejene til at løfte kvaliteten er, at vi bliver endnu bedre til at anerkende velfærdsiværksætternes værditilførsel. At vi fokuserer på, lærer af og anvender de erfaringer, der virker for det enkelte menneske. LOS har netop sat sig i spidsen for en ny og bred alliance af interessenter, der skal arbejde for et socialpolitisk paradigmeskifte, som skal medvirke til at sætte fokus på den udsatte borger og understøtte et samfund baseret på højt specialiseret faglighed. I LOS er vi overbeviste om at vi kun når det mål gennem samarbejde. Både på tværs af faggrupper, mellem politiske skel og mellem offentlige og ikke-offentlige partnerskaber. Det er fællesskabet, der skal knække kurverne på de stigende velfærdsproblematikker for mennesker i udsatte og sårbare positioner.

Dette debatindlæg er alene et udtryk for forfatterens egen holdning.