Del artiklen:
"Vi har gode erfaringer med at afholde webinar-møder. Det er medvirkende til, at vi tager næste skridt og etablere et virtuelt lederforum," siger Irene Hesselberg, formand for lederforeningen i Dansk Sygepleje Råd. Foto: Peter Mueller REUTERS

Netværk, netværk, netværk. Alle tale om det, og det er der god grund til, for det kan være guld for dig, der har tid til at netværke. Det viser en række undersøgelser, men hvad med dem, som ikke har tid til det?

Af Steen Houmark, [email protected]

Er du leder og en af dem, der har svært at få netværket med andre ledere?

I så fald er der en løsning på vej, hvis du er ledende sygeplejerske og gerne vil have gevinsten ved et ledernetværk på tværs af sundhedssektorens mange funktioner uden alt besværet med bl.a. transport i en travl hverdag.

Ledere i sundhedssektoren har i årevis efterspurgt let tilgængelige muligheder for at deltage i netværk, men når det kommer til stykket, har mange ikke tid, fordi den daglige drift kommer først. Det har lederforeningen i Dansk Sygepleje Råd (DSR) ofte erfaret.

“Netværk efterspørges rigtig meget, så derfor har vi adskillige gange og med forskellige afsæt afholdt netværksmøder, men erfaringen er, at når det kommer til stykket, så er der ikke nok der møder op,” siger Irene Hesselberg der er formand for lederforeningen i DSR.

Et virtuelt lederforum er en naturlig udvikling

Irene Hesselberg mener, at det er en naturlig udvikling, at DSR nu opretter et virtuelt lederforum.

“Vi er en serviceorganisation, der lytter til vores medlemmer, og vi har haft gode erfaringer med at afholde webinar-møder, som jo foregår over nettet. Det er bl.a. medvirkende til, at det ikke har været så svært at tage næste skridt og etablere et virtuelt lederforum på tværs af sundhedsvæsnet,” fortæller hun.

Det virtuelle netværk starter op til efteråret og består i første omgang af fire møder.

“Det er et forsøg på at imødekomme travle ledende sygeplejerskers behov for fora, hvor de lettere og uden forstyrrelse fra andre kan mødes og ledelsesmæssigt udvikle sygeplejen,” fortæller Irene Hesselberg.

Konceptet er udviklet i samarbejde med Center For Ledelse og foregår via et nyt online-værktøj, der både kan danne rammer om spændende oplæg og efterfølgende gruppediskussioner.

“Hvad enten du arbejder som leder eller på chefniveau, starter gode resultater med et godt netværk. Formålet med dette netværk er at perspektivere de faglige diskussioner virtuelt til deltagernes hverdag og stile efter læring, inspiration og videndeling af Best Practices ved at deltagerne udfordrer hinanden med kant til konkrete emner,” siger direktør Anja Neiiendam fra Center For Ledelse.

Online ledernetværk er en effektiv løsning for den travle leder

“En af udfordringerne ved at deltage i traditionelle netværksmøder er, at deltagerne ud over at skulle afsætte tid også skal tænke i transporten til og fra, hvilket kan være en udfordring for mange i en travl hverdag. Den udfordring reduceres med det nye virtuelle online-værktøj,” siger Anja Neiiendam.

Men det er ikke kun deltagerne i netværksmøderne, der sparer tid. Det samme gør konsulenterne, der faciliterer netværkene. De skal nemlig heller ikke transportere sig rundt i landet.

“På den led hjælper vi de pressede offentlige udviklingsbudgetter ved at tilbyde et produkt, der samlet er billigere, fordi netværksmøderne alene foregår i realtid, og hverken konsulenter eller netværksdeltagere skal bruge halve og hele dage på transport. Hertil kommer, at løsningen også er billigere, hvis man ser det i perspektiv af CO2-udledning,” forklarer Anja Neiiendam.

Fremtidens ledernetværk vil foregå i virtuelle rum

Direktøren for Center For Ledelse understreger, at online netværk via en skærm ikke helt kan gøre det ud for netværk, hvor man fysisk mødes.

“Men fremtiden byder jo på, at vi inden alt for længe vil kunne gå ind i virtuelle rum, og det vil være en klar forbedring af onlinemøder,” fortæller hun.

Anja Neiiendams forventninger matcher forskningsresultater fra University College Sjælland, hvor 40 personer blevet testet på forskellige former for læring og samvær. Konklusionen var her, at virtual reality øger motivationen for læring, og at teknologien står foran et stort gennembrud. Når det ramme netværkssektoren, vil det betyde, at fremtidens ledere kan mødes og udveksle viden og erfaring gennem et såkaldt HMD – headmounted display – hvor man kan bevæge sig rundt i et virtuelt netværksmiljø. 

Kilder: DSR, Center For Ledelse og University College Sjælland