Del artiklen:
I Jammerbugt kommune er der potentiale for at skabe bedre sammenhæng på tværs af to lokalsamfund, hvor Slettestrand i dag har mange gæster, mens kystfiskeriet i Thorupstrand har potentiale for flere. Foto: Anne Helmer/Realdania.

Vestkystens særlige kvaliteter kan bruges som løftestang for blandt andet turisme og levende lokalsamfund. Nu er otte projekter langs Vestkysten udvalgt, som skal sætte skub i udviklingen. Med indsatsen ‘Vestkysten viser vejen’ kan kommuner og private aktører sammen styrke oplevelsesmuligheder til gavn for beboere og besøgende.

Af Lene Vind

Vestkystens særlige kvaliteter kan bruges som løftestang for blandt andet turisme og levende lokalsamfund. Nu er otte projekter langs Vestkysten udvalgt, som skal sætte skub i udviklingen. Med indsatsen ‘Vestkysten viser vejen’ kan kommuner og private aktører sammen styrke oplevelsesmuligheder til gavn for beboere og besøgende.

Alle, der bor, arbejder eller besøger Vestkysten, ved, at den er noget særligt, og kystens særlige kvaliteter kan bruges som løftestang for blandt andet turisme og levende lokalsamfund. Det skal nu ske ved at styrke flere af de centrale kystbyer og attraktioner langs den 550 kilometer lange kyststrækning.

Første skridt er udvikling af strategisk-fysiske udviklingsplaner, som skal sætte kursen for en sammenhængende udvikling langs Vestkysten med de lokale potentialer som afsæt. Alle kommuner langs Vestkysten havde mulighed for at byde ind, og de fem feriesteder udvalgt til støtte er Hvide Sande, Klitmøller/Nr. Vorupør, Thorupstrand/Slettestrand, Søndervig og Vejers Strandby. Tidligere har Realdania støttet strategisk-fysiske udviklingsplaner for Blåvand, Thorsminde/Thyborøn og Løkken/Blokhus.

”Vestkysten er noget særligt – og vi vil gerne være med til at udvikle den på grundlag af de kvaliteter, der allerede findes. F.eks. ved at beskytte naturområderne og gøre dem mere tilgængelige. Og ved at forstærke byernes karakter til gavn for både beboere og besøgende. Vi er meget glade for at se den store interesse langs Vestkysten for at løfte i flok og styrke kvaliteten og oplevelsesmulighederne. De projekter, som nu er valgt, har alle potentiale til at bidrage til en sammenhængende udvikling, som bygger på det enkelte steds særlige kvaliteter,” siger Henrik Lund, projektchef i Foreningen Realdania.

De udvalgte projekter

  • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Hvide Sande. Støttes med 500.000 kr.
  • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Klitmøller/Nr. Vorupør. Støttes med 500.000 kr.
  • Strategisk og fysisk planlægning for Thorupstrand og Slettestrand. Støttes med 225.000 kr.
  • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Søndervig. Støttes med 400.000 kr.
  • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers Strandby. Støttes med 500.000 kr.
  • Foranalyse for Friluftshuset ved Løkken Moleleje. Støttes med op til 200.000 kr.
  • Foranalyse for Rubjerg Knude. Støttes med 200.000 kr.
  • Foranalyse for Showroom for Fiskeriet. Støttes med op til 200.000 kr.

Om ‘Vestkysten viser vejen’

Udviklingsplan for Vestkysten blev lanceret i sommeren 2018 af 11 kommuner, tre regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania. Planen skal gøre kyststrækningen til en eftertragtet og samlet destination. For at støtte op om udviklingen har Realdania afsat i alt 40 mio. kr. til initiativet ‘Vestkysten viser Vejen’. Formålet er at løfte kvaliteten af kystbyer og ikke-kommercielle attraktioner langs den jyske vestkyst.

‘Vestkysten viser Vejen’ uddeler midler gennem to ansøgningsrunder:

  • Første ansøgningsrunde, hvor vestkystkommuner kan søge om støtte til strategisk-fysiske udviklingsplaner og foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner er nu gennemført. Projekterne vil have varierende økonomisk skala og støttes med op til 500.000 kr. til finansiering af op til 50% af omkostningerne til rådgivning. En række rådgiverteams er blevet prækvalificeret til at byde på arbejdet med de strategisk-fysiske udviklingsplaner, når de bliver udbudt efter sommerferien.
  • Anden ansøgningsrunde gennemføres i 2020. Her kan kommunerne søge om støtte til realisering af fysiske projekter i kystbyerne. Også projekter som ikke er støttet i den første ansøgningsrunde kan byde ind her.