Del artiklen:
Social- og indenrigsminister Astrid Kragh (S) har meget usædvanligt i et svar til Folketinget givet klart udtryk for, hvordan en verserende klage i Ankestyrelsen over behandlingen af en dement på et plejehjem i Thisted bør afgøres i Ankestyrelsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Social- og indenrigsminister Astrid Kragh (S) får massiv kritik for at dømme ansatte på et plejehjem på forhånd ved alene ud fra en artikel i Ekstra-Bladet at udtale sig meget bastant til Folketinget om en sag, som er under behandling i Ankestyrelsen.

Af Arne Ullum

Når juristerne i Ankestyrelsen, som ifølge reglerne er en uafhængig styrelse under Social- og Indenrigsministeriet, om kort tid skal afgøre om medarbejderne og ledelsen på plejehjemmet Fyrglimt i Thisted ulovligt har fastspændt en 87 årige kvinde, så har de via et svar til Folketinget fået et vink med en vognstang fra deres egen minister, Astrid Kragh, om, at Ankestyrelsen bør give klageren ret.

“En sådan behandling af vores ældre borgere skal selvfølgelig stoppes,” skriver ministeren i et svar til Folketinget.

Den konklusion er angiveligt alene baseret på en artikel i Ekstra-Bladet, hvor avisen kun skriver, at “eksperter mener, at det er både uværdigt og muligvis ulovligt.”

Skaber tvivl om de offentlige ansatte retssikkerhed

Sagen rejser et principielt spørgsmål om retssikkerheden for ansatte, ledere og folkevalgte i det offentlige. Når ministre inden en sag er afgjort i Ankestyrelsen udtaler sig om sagerne, sender de dermed et klart signal til Ankestyrelsens ledelse og medarbejdere om, hvordan de vil have en sag afgjort.

I FOA er man stærkt utilfreds med, at ministeren med sit svar dømmer de ansatte på plejehjemmet på forhånd.

“Vores medlemmer bliver dømt på forhånd af ministeren på baggrund af en forside på Ekstra-Bladet. Ingen spørger om, hvorfor personalet har handlet, som de har gjort, og nu bliver afgørelsen fra Ankestyrelsen jo lidt ligegyldig – for medarbejderne er allerede dømt af Ekstra-Bladet, Alzheimerforeningen og social- og indenrigsministeren,” siger formanden for social- og sundhedssektionen i FOA, Torben Klitmøller Hollmann.

Kritisabelt at Ankestyrelsens chef blander sig

I det konkrete tilfælde er der det særlige forhold, at Ankestyrelsen netop hører under Social- og Indenrigsministeriet, og det er således ministeren, som eksempelvis udnævner direktøren for Ankestyrelsen.

“Hvis det havde været sundhedsministeren, der kommenterede en sag, som var under behandling i Ankestyrelsen, så ville jeg måske bare ryste lidt på hovedet. Men det er jo særligt kritisabelt, når det er den minister, som bestemmer over Ankestyrelsen,” siger Torben Klitmøller Hollmann.

Den tidligere minister, Simon Emil-Ammitzbøll-Bille (LA) understregede ellers ved udnævnelsen af den seneste direktør for Ankestyrelsen i april 2017, at “ankestyrelsen er en faglig uafhængig myndighed.[…] Styrelsens væsentligste funktion er at garantere borgernes retssikkerhed ved en hurtig og korrekt afgørelse af klagesager.”

Kommunaldirektør har tillid, men frygter tvivl hos medarbejderne

I Thisted Kommuner siger kommunaldirektør Ulrik Andersen, at han trods ministerens indblanding i sagen har tillid til, at medarbejderne i Ankestyrelsen vil træffe en uafhængig afgørelse.

“Men jeg kan godt forstå, hvis det skaber tvivl hos eksempelvis vores medarbejdere om Ankestyrelsens uafhængighed i sagen , og det er uheldigt,” siger kommunaldirektøren.

Læs også
Minister vil præcisere svar til Folketinget efter kritik fra FOA

Følg sagen på NB-Økonomi.