Del artiklen:
Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup siden 2006, medlem af KL’s bestyrelse og overenskomstforhandler for kommunerne, vakte i sidste uge opmærksomhed ved i et tweet at lægge afstand til aftalen mellem regeringen og kommunerne. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Nedskæringer bliver den uundgåelige konsekvens af kommuneaftalen, fastholder Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K). Hans udgiftsskøn er snarere for lavt end for højt, siger han efter en rundspørge blandt konservativt ledede kommuner.

Af Jørn Sørensen

Nedskæringer bliver den uundgåelige konsekvens af kommuneaftalen, fastholder Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K). Hans udgiftsskøn er snarere for lavt end for højt, siger han efter en rundspørge blandt konservativt ledede kommuner.

Det er en af de helt tunge skikkelser i dansk kommunalpolitik, som i forbindelse med kommuneaftalen 2020 siger fra. Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup siden 2006, medlem af KL’s bestyrelse og overenskomstforhandler for kommunerne, vakte i sidste uge opmærksomhed ved i et tweet at lægge afstand til aftalen mellem regeringen og kommunerne.

”Jeg har siddet i KLs bestyrelse i 10 år, og har for første gang IKKE kunnet stemme for en økonomiaftale med regeringen. Jeg har undladt at stemme,” skrev han.

”Borgerne forventer mere velfærd efter valgkampen. Uændret velfærd koster 3 mia kr. Men regeringen vil kun give 1,7 mia.”

Læs mere: Kommunerne får 2,2 milliarder kroner mere i 2020 

”De tre milliarder er en relativt ædruelig opgørelse,” sige Michael Ziegler til NB-Økonomi, som har bedt ham om at uddybe sit synspunkt.

”Der er ikke tale om eksakt videnskab, og tallet kan derfor diskuteres, men det stammer fra, hvad der er nævnt i KL for, hvad uændret service vil kræve. Jeg har ikke et KL-papir, hvoraf tallet fremgår – og havde jeg det, måtte jeg selvfølgelig ikke udlevere det – men det er min sammentælling af, hvad der er sagt om, hvad der egentlig skal til for at dække udgiftsstigninger som følge af demografi, det specialiserede socialområde og opgaveglidningen på sundhedsområdet.”

Demografi er det nemmeste af disse tre punkter; alle er ifølge Michael Ziegler enige om, at det koster en milliard kroner ekstra om året. Dermed er der i hans udgiftsprognose plads til, at det specialiserede socialområde kan vokse med på til to milliarder kroner om året.

Bekymrende tal

Men det tal er snarere for lavt end for højt; udgiftsstigningen kan sagtens blive endnu voldsommere, og dermed presset på velfærden endnu større, mener Michael Ziegler.

”Det helt store problem er jo væksten i det specialiserede område, og her har jeg parallelt med forhandlingerne med regeringen søgt at finde ud af, hvad de rigtige tal for den forventede udgiftsstigning er. KL’s egen opgørelse var noget med at se på, hvad merforbruget har været tidligere, og så forlænge det ind i 2020. Men det tror jeg er for forsigtigt et bud på, hvad der vil ske.”

Michael Ziegler har talt med sine kolleger i seks ud af otte konservativt ledede kommuner – Gentofte, Helsingør, Høje-Taastrup, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Sorø – og fik deres tal for det specialiserede børne- og voksenområde. Resultatet bekymrede ham.

”Bare disse seks kommuner har en udgiftsvækst fra 2019 til 2020 på 215 millioner kroner. Ganger man det op med deres andel af befolkningen, så får man et rundt tal, et groft estimat – og så havner man på en udgiftsvækst på fire milliarder kroner alene på det specialiserede område. Så meget tyder faktisk på, at mit tal – de tre milliarder – er sat for lavt,” siger han.

”Og jeg har ikke bare fundet de seks værst stillede kommuner her. Det er mange steder, man ser denne udvikling. Når vi har repræsentantskabsmøde eller økonomiforhandlinger, så er dét, der fylder i diskussionerne, det specialiserede socialområde,” siger Ziegler.

Hvem der har ret, kan man først gøre op, når kommunernes regnskab for 2020 foreligger.

”Til den tid vil man kunne se, om jeg fik ret i, at udgifterne på dette område voksede mere, end vi troede, og om pengene er hentet på andre områder,” siger Ziegler.

Læs hele interviewet på NB-Økonomi

I Debatten på DR2 i aften kl. 20.00 tager en række politikere temperaturen på velfærdsstaten efter økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Blandt deltagerne er blandt andre social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær (K), borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen (S) og chefredaktør Arne Ullum, NB-Økonomi.