Del artiklen:
Der er fundet vinylklorid i prøver i havbunden ud for Himmark Strand på Nordals. Nu skal yderligere undersøgelser afklare den præcise kilde til forureningen. Arkivfoto: Lene Esthave / Ritzau Scanpix

Hvis der skal ryddes op efter jordforureninger, må staten ryste op med flere penge, siger miljøudvalgsformand.

Af Jørn Sørensen

Hvis der skal ryddes op efter jordforureninger, må staten ryste op med flere penge, siger miljøudvalgsformand.

Virksomheden Danfoss deponerede i perioden fra 1950 til 1967 affald fra virksomhedens produktion.

Det har ført til fund af klorholdige dioxiner og senest det kræftfremkaldende stof vinylklorid ud for Himmark Strand på Als.

Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet, at der indføres et badeforbud på en 600 meter lang strækning.

Det kan blive en bekostelig affære at få ryddet op efter forureningen ved Himmark Strand på Nordals.

Det siger formanden for miljøudvalget i Region Syddanmark, Jørn Lehmann Petersen (S).

– Jeg synes nok, at de 10-20 millioner kroner, vi har til fysisk oprydning om året, de har fået ben at gå på hos os.

– Så hvis man mener, der skal gøres en indsats mod jordforurening, så skal der helt anderledes midler på bordet.

– Ellers ender vi med at sende regningen videre til næste generation, og det bliver det bestemt ikke billigere af, siger han.

Regionen skal finde den nøjagtige placering

Region Syddanmark arbejder nu på at kortlægge den nøjagtige placering af kilden til forureningen.

Når man har den viden, kan det ifølge miljøudvalgsformanden komme på tale at forsøge at fjerne forureningskilden.

Selv om det er Danfoss, der har deponeret affaldet, kan man ifølge miljøudvalgsformanden ikke bare vælte regningen over på virksomheden.

– På daværende tidspunkt var der ikke lovgivning, der forbød den slags. Tværtimod skete det med myndighedernes tilladelse.

– Så vi kan jo ikke komme løbende bagefter, siger udvalgsformanden.

Han har dog en forventning om, at Danfoss vil bidrage til finansieringen.

– Vi har en god dialog med Danfoss, og de har stillet os i udsigt, at de godt vil bidrage i et ikke nærmere bestemt omfang, når vi har fastlagt, hvor kilden til forureningen er, siger han.

Oprydning kan koste milliarder

Det ændrer ifølge udvalgsformanden ikke på, at staten bør ryste op med flere penge til regionerne til at håndtere de såkaldte generationsforureninger.

Region Syddanmark har to store oprydningsopgaver efter det tidligere Grindstedværket – ved Grindsted by og Kærgård Klitplantage nord for Esbjerg.

Regionerne har tidligere skønnet, at de samlede udgifter til de ni generationsforureninger beløber sig til mellem to og fire milliarder kroner.

Læs også: OVERBLIK: Ti store forureninger venter på oprydning

jornns /ritzau/