Del artiklen:
I alt 1.200 meter ved Kærgaard Plantage nord for Esbjerg har i mange år været omfattet af badeforbud, der skyldes forurening, fra det gamle Grindstedværket. Arkivfoto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

I 1950’erne og 1960’erne deponerede flere virksomheder miljøfarligt affald i naturen. Nu venter oprydningsarbejdet.

Af Ritzau.

I 1950’erne og 1960’erne deponerede flere virksomheder miljøfarligt affald i naturen. Nu venter oprydningsarbejdet.

Et område ved Himmark Strand på Nordals har vist sig at være forurenet med blandt andet det kræftfremkaldende stof vinylklorid.

Læs mere: Oprydning efter giftforurening bliver dyrt for Region Syd

Det antages, at forureningen stammer fra en losseplads, hvor Danfoss i perioden fra 1950 til 1967 deponerede affald.

Andre virksomheder har gjort det samme – i flere tilfælde med myndighedernes accept.

Det har udløst omfattende forureninger, der ofte benævnes generationsforureninger.

Forureningen ved Himmark Strand betegnes ifølge Danske Regioner som en generationsforurening.

De øvrige ni generationsforureninger er:

  • Grindstedværket, Grindsted: Forurening med giftigt spildevand.
  • Kærgård Klitplantage nord for Esbjerg: Forurening med giftigt spildevand fra blandt andet Grindstedværket.
  • Gammel fabriksgrund ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  • Cheminovas nuværende fabriksgrund, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  • Høfde 42 ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  • Skuldelev, Frederikssund: Forurening ved byen Skuldelev med klorerede opløsningsmidler fra metalvirksomhed.
  • Naverland ved Albertslund: Forurening med klorerede opløsningsmidler.
  • Den tidligere Collstrup-grund ved Esrum Sø: Arsenforurening fra virksomheden Collstrup.
  • Lundtoftevej 150 og 160, Lyngby: Forurening med klorerede opløsningsmidler fra tidligere køleskabsfabrik.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, Danske Regioner.

/ritzau/