Del artiklen:
Niels Hörup (V), borgmester, Solrød Kommune. Foto: nielshorup.dk

Årets kommuneaftale åbner for, at kommunerne kan samarbejde om myndighedsopgaver. I Odder og Solrød er man ikke afvisende over for tanken. “Nu er det måske knapt så aktuelt med en kommunalreform 2.1,” siger Solrøds borgmester.

Af Jørn Sørensen

Årets kommuneaftale åbner for, at kommunerne kan samarbejde om myndighedsopgaver. I Odder og Solrød er man ikke afvisende over for tanken. “Nu er det måske knapt så aktuelt med en kommunalreform 2.1,” siger Solrøds borgmester.

Vi kender allerede de såkaldte forpligtende kommunale samarbejder, hvor mindre kommuner får løst forskellige myndighedsopgaver af en anden og større kommune. Aftalerne har karakter af frivillig tvang, for de mindste kommuner skal indgå et samarbejde; de kan kun selv vælge med hvem, det skal være. Om kort tid kan kommunerne imidlertid få en ny og mere fleksibel adgang til frivillige samarbejder om myndighedsopgaver.

Det fremgår af kommuneaftale 2020. her lover regeringen og KL hinanden at “igangsætte et arbejde med at udarbejde forslag til nye samarbejdsmuligheder om myndighedsopgaver på udvalgte opgaveområder. Der tages udgangspunkt i en model med frivillig delegation af myndighedsopgaver mellem kommunalbestyrelser, der samtidig sikrer en klar ansvarsplacering, herunder på det politiske niveau, for de opgaver, der indgår i et samarbejde.”

Den mulighed vækker opmærksom i et par af landets mindre kommuner, som godt kan se perspektiverne i samarbejder af den type, når bare de er frivillige, fleksible og klart afgrænsede.

“Selv om vi ingen aktuelle overvejelser har i Solrød, så kan jeg sagtens jeg kan få øje på perspektivet i den slags samarbejder.,” siger Niels Hörup (V), borgmester i Solrød kommune.

“Og det kan godt være, at man i den tilbagevendende diskussion om behovet for en ny kommunalreform vil kunne sige, at med muligheden for myndighedssamarbejder er det måske knapt så aktuelt med en kommunalreform 2.1.”

Skal være konkret opgave

Solrød er med sine knapt 23.000 indbyggere landets 11 mindste kommune, og hos landets 12. mindste kommune, Odder, kan man også se mulighederne.

”Hvis der er et område, hvor vi er lidt tynde, så kan det være en fin støtte at kunne købe sig til ting i en anden kommune – så længe det er en rimeligt konkret og rimelig præcist beskrevet opgave. Det er også klart, at hvis der skulle komme i krise af en slags, så vil det være dejligt at have muligheden for som mindre kommune at kunne alliere sig med andre,” siger Jette Lorenzen, direktør for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområdet i Odder.

Jette Lorenzen advarer om, at der er forskel på at samarbejde om udførelse af opgaver og varetagelse af myndighedsopgaver – og det stiller nogle krav.

“Vi har jo i forvejen gode traditioner for at samarbejde med andre om at løse opgaver, typisk på udførerdelen – for eksempel indkøb. Så jeg ville ikke være bange for at samarbejde også om myndighedsopgaver. Men der er selvfølgelig nogle opmærksomhedspunkter, når det handler om myndighedsudøvelse. De enkelte byråd kan have beslutningspunkter om tilgangen til borgerne, og hvordan man i den enkelte kommune vil have myndighedsopgaver udført,” siger hun.

“Der skal også være en klar forventningsafstemning, så vi kan styre vores økonomi i forhold til for eksempel visitationer,” siger hun med henvisning til, at det specialiserede socialområde kunne være et tænkt eksempel på et samarbejde.

“Jeg vil mene, at skal man gå ind i sådan et samarbejde, skal det være en konkret opgave, som er detaljeret beskrevet; det skal være præciseret, hvem der gør hvad, og til hvilken pris. Endelig kunne der være tale om, at man inddrog en tredje interessent, for eksempel en uddannelsesinstitution, som kunne bidrage med udvikling på et område.”

Læs hele artiklen på NB-Økonomi