Del artiklen:

Fire ud af fem kommuner har via deres budgetter planlagt at skulle bruge mindre på handicappede i 2019 sammenlignet med det faktiske forbrug i 2018. Se tallene for alle kommuner.

Af Arne Ullum, [email protected]

Fire ud af fem kommuner skal spare på handicappede og psykisk syge i 2019, hvis de vil overholde deres budget. Årsagen er, at kommunernes budget til handicappede – det såkaldte specialiserede socialområde – i  år er 2,1 milliard mindre end det, som de rent faktisk brugte i 2018.

Tallene forklarer, hvorfor mange kommuner har haft svært ved at holde budgetterne i 2019 til det såkaldte specialiserede socialområde, til trods for at de hele tiden har reduceret i service ved fx at indføre nye kvalitetsstandarder og revisitere borgere, så de vurderes til at skulle have mindre hjælp.

Selvom kommunerne efter den sidste aftale med regeringen har fået 1,7 milliard ekstra og dermed har mulighed for at rette op på budgetterne og bruge nogle af de mange penge til at løfte handicapområdet, så viser tallene også, at det sandsynligvis ikke får nogen synlig effekt for den service, som borgeren modtager i 2020.

Når det ikke vil have nogen synlig effekt handler det ganske enkelt om, at pengene fra regeringen ikke rækker i et omfang, så service og forbrug kan nå op på det niveau, det var i 2018. Det vil sige budgetterne til handicappede i 2020 formentligt vil ligge markant under det faktiske forbrug i 2018.

Frederikshavn: Vi havde ikke noget andet valg end at skære i service

Frederikshavn er en af de kommuner, som på voksenområdet har budgettet med et fald på 12 procent i forhold til de faktiske udgifter i 2018. Borgmester Birgit S. Hansen (S) er på ingen måde stolt af det budget, som blev vedtaget, selvom kommunen godt vidste, at der var stigende udgifter på området.

“Frederikshavn Kommune oplever ikke blot stadigt faldende indtægter på grund af befolkningstilbagegang, men også et udgiftspres som følge af den demografiske udvikling og forsørgelsesudgifter, som ikke kan reduceres i samme takt som på landsplan,” siger hun.

“Derfor var tilførsel af yderligere midler til det specialiserede område ikke umiddelbart en mulighed – simpelthen fordi der ikke var finansiering til det. Vi måtte derfor pålægge de berørte udvalg at skabe balance mellem udvalgets samlede udgiftsramme – og de forventede udgifter.” Forklare Birgit S. Hansen

Det har i Frederikshavn betydet lavere serviceniveauer og lavere takster på både området for handicappede børn og voksne.

Handicaporganisation: Ekstra penge i 2020 kan kun lappe

Hos Dansk Handicap Forbund oplever formand Susan Olsen dagligt konsekvenserne af de lave budgetter, og hun frygter, at de ekstra penge i kommuneaftalen for 2020 kun vil lappe på nogle huller, men ikke give det løft, som der tales om i aftalen.

“Det forslår slet ikke i forhold til det, som man burde kunne forhandle sig frem til, og hvilket niveau man vil have i Danmark. Tror ikke på, at der kommer mange forbedringer ud af det her,” siger hun.

Hun advarer sine medlemmer mod at tro, at der kommer forbedringer, selvom kommunerne med økonomiaftalen har fået penge til at hæve budgettet i 2020.

Hvis man skal have et løft på handicapområdet, skal andre vefærdsområder spare

Udfordringen er nemlig, at de penge formentlig blot vil dække en del af det overforbrug, kommunerne har haft i år, og dermed ikke medføre en forbedring, medmindre kommunerne sparer på andre velfærdsområder for at skaffe plads til et serviceløft på handicapområdet.

“Det kan være uhyggeligt svært at gennemskue for menig mand,” siger Susan Olsen. “Vi er de folk, der mærker det på egen krop i forhold til muligheden for at få en kompensation for sit handicap og muligheden for at få et liv med indhold.”

 


Se, hvilke kommuner der er i gang med spare på handicappede børn og unge