Del artiklen:
Mere end fire ud af fem kommuner skal spare på hjælpen til handicappede børn og unge i 2019 i forhold til de faktiske forbrug i 2018. Foto: Sarah Christine Nørgaard / Scanpix 2017

81 kommuner har budgettet med lavere udgifter til det specialiserede socialområde for børn i 2019 sammenlignet med det faktiske forbrug i 2018. Se tallene for alle kommuner her.

Af Arne Ullum, [email protected]

Langeland er en af de kommuner, som pludseligt stod med et budget for det specialiserede børneområde for 2019, der var markant lavere end det, det havde kostet i 2018. Helt præcist 21,8 procent eller 12,9 millioner kroner.

Kommunen havde ellers haft en strategiplan for området, hvor man effektivt havde reduceret de samlede udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde med 19,5 millioner kroner fra 2014 til 2017.

Selvom man havde forsøgt at forudse udviklingen, kom det som en overraskelse for kommunen.

Et område der ikke lige kan styres af en strategiplan

Efter at man havde lagt budget 2019 viste det sig, at strategiplanen ikke længere holdt, og derfor gav byrådet en tillægsbevilling til det specialiserede socialområde. Og dermed forventer kommunen at kunne overholde budgettet i 2019.

Ifølge borgmesteren er det særligt vanskeligt for Langeland at styre området, fordi kommunen har en tilflytning af familier med handicappede børn.

“Få familiers tilflytning kan have stor betydning i en lille kommunes økonomi. Særligt i de tilfælde, hvor Langeland Kommune er endt med at være både handle- og betalingskommune i forhold til den iværksatte foranstaltning. Dertil kommer, at det har været en nødvendighed at genanbringe børn, som i første omgang var hjemtaget,” hedder det.