Del artiklen:
OPS-Indsigt har talt med en af de sygeplejersker, der typisk søger ud i den private sektor. Foto: Morten Stricker/Scanpix 2017

Antallet af sygeplejersker der søger ud i den private sektor er stærkt stigende viser en ny undersøgelse fra fagforeningen Dansk Sygplejeråd.

Af Steen Houmark, [email protected]

Undersøgelsen viser bl.a., at 15 procent af alle ansatte sygeplejersker er ansat i den private sektor, og dette tal er stærkt stigende.

Læs mere: Markant vækst af sygeplejersker i den private sektor

De sygeplejersker, der typisk søger ud i den private sektor, er erfarne, over 30 år og så skifter de typisk til stillinger, der ikke ligger inden for basis-sygeplejen.

OPS-Indsigt har talt med Louise Rolff. Hun en af de sygeplejersker, der typisk søger ud i den private sektor.

Hun understreger at hendes skifte ikke er et fravalg, men et personligt tilvalg.

“Jeg har altid været glad for at være i det offentlige, så derfor er skiftet et stort skridt,” siger hun til OPS-Indsigt

Louise Rolff er uddannet sygeplejersker og efterfølgende kandidat fra sundhedsfagligt fakultet på Københavns Universitet.

Hun har tidligere arbejdet som risikomanager i hospitalsvæsenet, men blev for headhuntet som kvalitetsudvikler til Attendo Care, der er en af Sveriges ældste private pleje- og omsorgsvirksomheder.

Baggrunden for Louises skifte til private sektor hænger sammen med flere ting, fortæller hun.

”For det første havde jeg været en del år på mit gamle arbejde og var moden til, at der skulle ske noget nyt. Jeg er nok lidt atypisk for dem, der skifter, for jeg kom fra en priviligeret stilling, hvor man ikke har skiftende vagter eller tunge løft.”

”Jeg gjorde mig mange overvejelser, inden jeg sagde ja. Det, som tiltalte mig, var de meget anderledes vilkår i form af betydeligt kortere beslutningsveje. Og det ville jeg gerne opleve.”

Det offentlige er en supertanker med mange parametre og målsætninger

Hvad er det så, Louise har oplevet var anderledes i skiftet fra den offentlige sektor til den private?

”Vilkårene er så meget anderledes i den private sektor. Når du arbejder i det offentlige, befinder du dig på en supertanker, som ikke lige skifter retning, før det har været forbi forskellige udvalg og ledelseslag,” fortæller Louise og fortsætter:

”I det private er vi anderledes afhængig af, at vi levere god kvalitet hver gang. Det betyder ikke, at kvaliteten er dårlig i det offentlige sygehusvæsen, for her har man også et stærkt fokus på kvalitet, hvor man hele tiden har en række af udvalgte parametre og målsætninger som styrer vores dagligdag. Det, som er anderledes, er, at i det offentlige er vi ikke i samme grad afhængig af den leverede kvalitet i forhold til, om patienterne vælger os, for de skal nok komme.”

I den offentlige sektor er borgeren forbruger, i den private sektor er borgeren kunde

I det offentlige kommer der altid en borger, og personalet skal på samme måde som i det private modtage borgeren, men alligevel oplever Louise situationen meget anderledes.

“Situationen er helt anderledes i en privat virksomhed som Attendo, for her stemmer borgerne med fødderne, og netop derfor bliver det så vigtigt, at vi formidler til borgeren, hvorfor vi gør, som vi gør. Og det er det som tiltrækker mig.”

”Det vigtigste for os er, at vi leverer god kvalitet, og at vi i kontakt med borgeren får det formidlet.”

”For mig er det rigtig vigtigt, at vi i Attendo har en sammenhæng mellem procedure, kvalitetsmålinger, leverancen og borgerens oplevelse.”

Her peger Louise ned i noget af den kritik, der ind i mellem har været af den offentlige velfærdssektor, hvor personalet har oplevet manglende kobling mellem kvalitetsmålinger  og overførsel til praksis.

”På mange måder er forskellen mellem det offentlige og private, at i det offentlige er borgeren forbruger, hvor borgeren er kunden i den private sektor,” forklare Louise Rolff.

Har skullet bryde med den trygge overenskomstramme

”Jeg har skullet bryde ud af den trygge overenskomstmæssige ramme og gå over på en kontrakt, og i den sammenhæng var det vanskeligt for min fagforening at rådgive,” fortæller hun.

“Det glæder mig derfor, at DSR nu sætter fokus på os, der er ansat i den private sektor, så fagforeningen kommer til at afspejle deres medlemmers virke.”

”Men det er klart, at det i et traditionelt overenskomstmæssigt perspektiv vil betyde, at fagforeningerne på sigt vil være mindre homogene,” slutter Louise Rolff.