Del artiklen:

Ydrekommumner er samspilsramt og taber økonomisk på grund af refussionsreformen, stigende udgifter til førtidspension og stigende pensionsalder

Af Arne Ullum, [email protected]

14 yderkommuner taber mere end 100 kroner om året pr. indbygger på grund af refusionsreformen og stigende udgifter til førtidspension i kølvandet på den stigende pensionsalder. 
Af Arne Ullum, [email protected]

Mens økonomerne jubler over de store positive effekter på den samlede samfundsøkonomi  fordi pensionsalderen stiger, så rammer det kommunekasserne hårdt i en række yderkommuner som Langeland, Bornholm, Nyborg og Lolland.

Årsagen er, at førtidspensionisterne også kommer et år senere på folkepension, og det betyder at kommunerne skal betale et års ekstra førtidspension i 2020 sammenlignet med 2018. Det viser en grov beregning af effekterne, som NB-Økonomi har foretaget. 
Læs her hvordan NB-Økonomi har foretaget beregningerne

Kommunerne har allerede effekten af den stigende pensionsalder
Kommunerne oplever allerede en del af effekten i år, fordi pensionsalderen er steget med et halvt år 1. januar, men effekten øges, når pensionsalderen stiger med yderligere et halvår til nytår.
Ekstraudgiften rammer særlig hårdt i en række udkantskommuner med mange førtidspensionister.

Selvom staten kompenserer kommunerne for den samlede ekstraudgift, så falder pengene så skævt, at 14 kommuner taber over 100 kroner om året pr. indbygger i kommunen på den korte bane, mens 14 hovedstadskommuner med relativt få førtidspensionister får en gevinst på mere end 50 kroner pr. indbygger om året.

Se hvem der vinder og taber her
Effekten bliver dog noget mindre i takt med, at de stigende udgifter går fra at blive kompenseret over bloktilskuddet til at blive kompenseret over det det såkaldte aldersbestemte udgiftsbehov i den kommunale udligning.
Borgmester ser helst problemerne løst gennem en udligningsreform
Kommunernes sårbarhed overfor ændringer i overførselsindkomsterne fra 2016 blev kraftigt forøget efter den såkaldte refusionsreform, som betyder, at kommunerne skal finansiere helt op til 80 procent af overførselsindkomsterne.

Udflytningen af borgere på kontanthjælp og førtidspensioner fra de store byer til især yderkommuner med billige boliger har skabt krav om, at refusionsreformen skal rulles helt eller delvist tilbage.
Bornholms Regionskommune er en af de kommuner, som bliver hårdt ramt af den senere pensionsalder, men borgmester Winni Grosbøll (S) ser helst, at problemet bliver løst gennem den udligningsreform, som regeringen ventes at spille ud med omkring nytår.
“En udligningsordning er jo der, hvor du prøver at udjævne, at der er områder af Danmark, der har en boligstruktur, en befolkningssammensætning, en afstand til de de store statslige institutioner og til hovedstadens metropol,  der gør, at vi har en anden befolkningssammensætning og derfor et andet udgiftspres,” siger hun som kommentar til tallene.