Del artiklen:
- Foto: (Foto: Claus Fisker/Scanpix 2016)

I de sidste fire år har der været en markant vækst i antallet af sygeplejersker, der søger mod den private sektor, viser tal fra dansmarks Statistik og Dansk Sygeplejeråd.

Af Steen Houmark, [email protected]

Ud af godt 71.000 sygeplejersker arbejder 11.000 i dag i en privat virksomhed. Det svarer til lidt over 15 pct. af alle sygeplejersker, der er i arbejde viser en analyse som Dansk Sygeplejeråd (DSR) har udarbejdet på basis af tal fra Danmarks Statistik.

Egen graf baseret på tal fra analyse fortaget af DSR

Markant større vækst af sygeplejersker i den private sektor end i den offentlige

I analysen skriver DSR, at antallet af sygeplejersker der søger mod den private sektor i gennem de sidste 10 år er steget med 9 %, mod 13 % i den offentlige sektor.

OPS-Indsigt har set nærmere på analysen og dykker man ned i Dansk Sygeplejeråds egne tal, tegner der sig det omvendte billede, hvis du kun ser på de sidste 8 år.

Den samlede vækst af privat ansatte sygeplejersker er nemlig steget markant de seneste 8 år. Meget mere end det umiddelbart fremgår af Dansk Sygeplejeråds analyse.

I perioden 2011 – 2018  kan man se, at væksten i den private sektor er på godt 15 %, modsvaret af  kun 8 % i den offentlige sektor.

Kun kun få skifter tilbage til den offentlige sektor

Undersøgelsen viser desuden, at blandt de sygeplejersker, der har skiftet job i løbet af første halvår af 2019, er skiftet fra en stilling i den private sektor til den offentlige langt større.

Læs tallene her

De fleste søger mod jobs uden for faget

Ser man på hvor sygeplejerskerne søger hen, tegner der sig to billeder.

Dem der bliver i faget og dem som får andre typer af jobs i den private sektor.

Inden for faget er der en vækst på 12 % i den private sektor over de sidste 8 år.

Ser man derimod på væksten blandt dem som får andre typer af jobs, så er det helt klart her at væksten er størst.

Den private sektor tiltrækker de erfarne

Den viden, sygeplejerskerne tager med sig til ansættelser i private virksomheder, stammer typisk fra flere års erfaring som sygeplejerske på sygehuse eller i kommuner. Det viser undersøgelsen om jobskifter.

Måske har den private sektor lettere ved at tiltrække sygeplejersker

OPS indsigt har i lyset af rekrutteringsudfordringen, som har været gentaget indtil flere gange under valgkampen, spurgt et bredt udsnit af virksomheder, der har sygeplejersker ansat. Fælles for dem er, at de ikke kan genkende rekrutteringsudfordringen.

Tallene for sygeplejersker i den private sektor er langt større

Ud af undersøgelsen kan man desuden læse at den kun omfatter sygeplejerskers primærer job og dermed ikke ser på evt. bibeskæftigelse. Her ved man at især vikarbureauer er populære blandt sygeplejersker.

På OPS-Indsigt kan du se flere grafer og læse hele artiklen med bl.a. kommentarer fra Dansk Erhverv. : Markant vækst af sygeplejersker i den private sektor