Del artiklen:
- Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kommunerne får behov for over 40.000 nye SOSU-ansatte de næste 10 år, hvis den service, vi har i dag, skal fastholdes. Læs her om hvilke kommuner, der får den største udfordring.

Af Steen Houmark, [email protected]

Frem mod 2040 vil der komme knapt 260.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er hver tredje social- og sundhedsansat i dag over 55 år og får derfor snart mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Fagforbundet FOA har lavet en fremskrivning, der viser, at der i 2028 kommer til at mangle over 41.000 ansatte inden for SOSU-området i landets kommuner.

Samtidig vil mange SOSU-ansatte i de kommende år forlade faget på grund af alder. Udviklingen kommer samtidig med, at Danmark får flere ældre og plejetrængende borgere.
  
FOA har i en undersøgelse set på fire forskellige indikatorer, der viser, hvor svært de enkelte kommuner har – og vil få – ved at tiltrække social- og sundhedspersonale. 

  1. Ledighedsprocent
  2. Opslåede stillinger
  3. Andele ikke-uddannede 
  4. Det fremtidige behov i 2028

 
Ved at lægge indikatorerne sammen danner der sig et billede af, hvilke kommuner i Danmark der har det henholdsvis sværest og lettest med hensyn til at rekruttere.

Der er stor forskel på rekrutteringsudfordringerne lige nu og hvordan kommunerne klare sig

Læsø, Greve og Vordingborg er ifølge FOA de tre kommuner, der har størst udfordringer med at skaffe de nødvendige nye social- og sundhedsmedarbejdere, mens Rødovre og Fredericia har færrest problemer med at rekruttere.

null
Tal baseret på FOA`s udregning

“Både kommuner, regioner, regeringen og vi er meget bevidste om den store udfordring, vi har med at rekruttere flere folk på social og sundhedsområdet. Vi kan ganske enkelt ikke bevare velfærden i Danmark, hvis vi ikke gør en særlig indsats nu,” siger Mona Striib, formand for FOA .

Men et af de store spørgsmål er, om vi kan dæmme op for denne afvanding af varme hænder på velfærdsområdet?

Vandkantskommunerne står med den største udfordring inden for de næste 10 år

Ser vi under 10 år frem, så rykker billedet af rekrutteringsudfordringen sig, så de kommuner, der får størst behov i 2028, typisk ligger i vandkanten, mens de kommuner, der får mindst behov, ligger tæt på hovedstaden.

null
Tal baseret på FOA`s udregning

Det betyder dog ikke, at en kommune som Lyngby-Taarbæk får det nemt i 2028.

I FOA’s tal har man fremskrevet på baggrund af hvor mange SOSU’er, der går af på grund af alder, og hvor mange der bliver behov for på grund af et stigende antal ældre i befolkningen. Her vil man stå og have et behov for 33 procent.
Ishøj som er den kommune, der i FOA’s beregning vil stå med det største behov, vil udfordringen ligge på 76 procent.

“Der er behov for endnu flere folk, når ansatte under 60 år skifter job eller trækker sig tilbage af andre årsager. De er ikke med i denne beregning, og det betyder, problemet kan være endnu større,” siger Torben Hollmann, formand for social- og sundhedsektoren i FOA

Find FOA´S Danmarkskort over rekrutteringsudfordringen i din kommune her