Del artiklen:
- Foto: Ballerup Kommune

Forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier læser jeg som en klar etisk fordring til os, der har påtaget os chefansvaret i den offentlige sektor. Vi har et medansvar for, at samfundskontrakten kan fastholdes og udvikles til gavn for borgerne og for den samfundsmodel, vi hver dag søger at bidrage til at forbedre.

Af NB Medier

Af Eik Møller
Den 25. juni 2019 offentliggjorde den nye socialdemokratiske regering et såkaldt Forståelsespapir med Radikale, SF og Enhedslisten. Det rummer en række politiske hensigtserklæringer. Mit indlæg beskæftiger sig alene med den del af afsnit 6, der handler om ”at lede den offentlige sektor på en ny måde”. Indlægget er altså ikke en anmeldelse af Forståelsespapiret, men mine refleksioner som topchef i en kommune over det pågældende afsnit i teksten.

Af Forståelsespapirets side 17 fremgår det, at ”… desværre er der særligt i de senere år slået skår af tilliden. Det underminerer den samfundskontrakt, vi har med hinan­den, og det er alvorligt”. Og det fortsætter længere nede: ”… Der er brug for et opgør med den kortsigtede styring af den offentlige sektor, hvor for meget bureau­krati og kontrol og for mange krav om dokumentation fjerner tid fra kerneopgaverne og mindsker medarbejdernes arbejdsglæde”.

Vi har nok alle rystet på hovedet over, hvor slemt det er gået med Skattevæsnet. Og vi har i de seneste år med stor overraskelse og bekymring fulgt udviklingen i dele af den danske banksektor, hvor sager med klare indikationer på ulovlig skatteunddragel­se og hvidvask har foldet sig ud for øjnene af os. Der har været ATEA-sagen, hvor en uheldig alliance mellem tidligere medarbejdere i ATEA og Region Sjælland har brugt ulovlige midler til at fremme kontrakter og samarbejde på.

Borgerne skal kunne stole på os

”Som topchefer i store offentlige organisationer har vi en særlig forpligtelse til at træde frem som rollemodeller og stå på mål for, at borgerne kan stole på os.”
I det lys læser jeg Forståelsespapiret som en klar etisk fordring til os, der har påtaget os chefansvaret i den offentlige sektor. Vi har et klart medansvar for, at den samfundskontrakt, Forståelsespapiret taler om, kan fastholdes og udvikles til gavn for borgerne og den samfundsmodel, som vi med vores daglige arbejde søger at bidrage til at forbedre.

Som topchefer i store offentlige organisationer har vi en særlig forpligtelse til at træde frem som rollemodeller og stå på mål for, at borgerne kan stole på os. De kan stole på, at vi altid har saglige hensyn for øje, når der træffes afgørelser, som påvirker andre menneskers liv. At vi holder hus med borgernes penge, og at vi tager ansvaret, når der fra tid til anden begås fejl.

Særligt det sidste tror jeg, at vi skal vise større ansvarlighed overfor. Jeg kan godt forstå, hvorfor borgerne af og til har svært ved at gennemskue hvem, der har ansvaret for det, der foregår og besluttes. Ofte argumenterer vi med, at vi ikke kan udtale os i konkrete sager. Men borgerne forstår os og møder os ud fra konkrete sager. Deres hverdag og deres virkelighed.

Vi skal turde fejle

Vi skal ikke have en offentlig sektor, hvor vi ikke tør begå fejl. Men vi skal omvendt heller ikke have en offentlig sektor, der ikke tør stå ved, at der faktisk begås fejl, og at de fejl påvirker borgere og virksomheder. Troværdigheden og tilliden kommer, når vi står frem for vores medarbejdere og de beslutninger vi tager.

Så vores andel af den omtalte samfundskontrakt – den etiske fordring til os som topchefer – er, at vi tager det ansvar. Og at vi får talt med vores politikere om, hvordan vi håndterer fejl på en ansvarlig og moden måde.

Kan vi lykkes med det, så kan vi også bede regeringen justere ordlyden i Forståelsespapiret, så vi ikke skal lede den offentlige sektor på én ny måde. Men på mangfoldige måder, så vi skaber rammerne for fortsat innovation og udvikling til gavn for borgerne og virksomhederne.

Eik Møller er Master of Public Governance, kommunaldirektør i Ballerup Kommune siden 2015 og næstformand i Kommunaldirektørforeningen i Danmark.