Del artiklen:
Lennart Henriksen skulle tilses hver kvarter, ifølge anbefaling fra lægen. Da han blev fundet død, var han ikke tilset i firetimer.
Lennart Henriksen skulle tilses hver kvarter, ifølge anbefaling fra lægen. Da han blev fundet død, var han ikke tilset i firetimer. - Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Psykisk syg mand med hjerteproblemer skulle tilses hvert kvarter. Da han blev fundet død, havde ingen tilset ham i fire timer. Skjult optagelse viser, at kommunen fjernede tilsyn grundet økonomi.

Af NB Medier

Psykisk syg mand med hjerteproblemer skulle tilses hvert kvarter. Da han blev fundet død, havde ingen tilset ham i fire timer. Skjult optagelse viser, at kommunen fjernede tilsyn grundet økonomi.

Den 3. januar i år døde 51-årige Lennart Henriksen på en kold terrasse på et plejecenter i Albertslund kommune.

Da han døde, var han ikke blevet tilset i over fire timer. Det til trods for, at der i samråd med hans praktiserende læge var lavet en anbefaling om, at han skulle tilses hvert kvarter på grund af et meget svækket helbred. 

Nu viser en skjult lydoptagelse, at Lennart Henriksen faktisk til at starte med fik tildelt en fast ekstra nattevagt, der skulle holde øje med ham. Det skriver TV 2 Lorry.

Lydfilen stammer fra et møde imellem Lennart Henriksens pårørende og ansatte i Albertlund kommune.

På mødet bekræfter en af de kommunale medarbejdere overfor familien, at Lennart Henriksen de første dage, han boede på kommunens rehabilitering, havde en person tilknyttet, der holdt øje med ham.

Medarbejder fra Albertslund Kommune:

– I starten sætter vi jo også noget fast vagt på, for ligesom at tage en vurdering af, hvor er Lennart henne.

Udtalelsen kommer som svar på et spørgsmål stillet af Klaus Henriksen, som er Lennart Henriksens bror.

Til mødet med kommunen fortæller han, at han var med, dengang Lennart Henriksen blev visteret til at bo på rehabiliteringen, kort før han døde. 

Lennarts bror, Klaus Henriksen:

– Sygeplejersken (fra Lennarts tidligere bosted, red.) siger til visitatoren: Han er dødsyg, Lennart skal være under en eller anden form for kontakt i hvert fald hver halve time, og så undrer vi os over, at mindre end 14 dage efter, så er der ikke noget som helst på ham. Hvor er den der gået tabt? 

Lennart Henriksen fik medicin mod psykiske lidelser og havde også hjerteproblemer.

Hans dårlige helbredssituation er netop årsagen til, at han bliver flyttet til Albertslund Kommunes rehabiliteringscenter. 

Det private bosted Huset, som Albertslund Kommune havde visiteret ham til i Bagsværd, var nemlig ikke i stand til at sikre, at han blev tilset i det nødvendige omfang. Bostedet havde igennem et stykke tid presset på, for at kommunen skulle finde et mere passende tilbud til Lennart Henriksen.

TV 2 Lorry har modtaget denne mail fra bostedets leder, Andreas Cavling:

– Han var i en tilstand, hvor konstant opsyn var påkrævet. Ellers kunne hans helbredssituation være alvorligt truet. Denne konklusion nåede vi til i samarbejde med Lennarts praktiserende læge. Derfor orienterede vi også på overdragelsesmødet kommunen om, at Lennart som minimum skulle tilses hver 15. minut, står der i mailen.

Mødet, hvor den skjulte lydoptagelse blev lavet, er kommet i stand på foranledning af Albertslund kommune.

Familien klagede til kommunens borgerrådgiver over det forløb Lennart Henriksen var igennem. På mødet ville de kommunale medarbejdere besvare de spørgsmål, som de pårørende rejste i klagen.

Lydfilen viser tydeligt, at de pårørende var meget berørte, af det der er sket:

Lennarts bror, Klaus Henriksen:

– Der er ikke nogen, der ser til Lennart i fire timer, imens han ligger derude og er død. Vi skal gå med det resten af vores liv. Hvis han nu har fået et hjerteanfald og et eller andet sted kunne have været reddet, hvis der var én, der var kommet ud og havde tjekket til ham.

På lydfilen høres det, at Lennarts bror insisterer på at få svar på, hvorfor hans bror er blevet efterladt alene, på trods af den tydelige anbefaling om, at han skal tilses.

Lennarts bror, Klaus Henriksen:

Der er sagt til jer, at han skal være under tilsyn. Hvorfor er han ikke under tilsyn på det her tidspunkt?

Albertslund Kommune:

– Altså man kan sige… man har aftalt på visitationsmødet, omkring at han skal tilses hver halve time eller deslige. Men det er ikke ensbetydende med at det er de ramme, som vi kan understøtte over på rehabiliteringen.

Lennarts bror:

– Hvem træffer den beslutning?

Albertslund Kommune:

– Arh… men det har vi besluttet. Det er en beslutning, der er taget på baggrund af hvilken normering man har. Det er jo de penge, vi har fået til budget. Og så beslutter vi hvor mange mennesker, der skal på arbejde til hvor mange mennesker.

Nattevagt fjernet efter få dage

På trods af, at det er aftalt på kommunens visitationsmøde, at Lennart har brug for konstant opsyn, bliver nattevagten, som var tilknyttet Lennart Henriksen, altså fjernet få dage efter at han flytter ind på rehabiliteringen i Albertslund.

Men heller ikke plejecenterets faste nattevagt ser til Lennart Henriksen i løbet af det tidsrum på fire timer, hvor han befinder sig på den vinterkolde terrasse.

I obduktionsrapporten, som blev foretaget efter dødsfaldet, står der, at personalet sidst havde kontakt med Lennart ved midnat.

Her havde Lennart råbt om hjælp. Men det fik ikke personalet til at holde et ekstra øje med Lennart.

Det fremgår ellers af de skjulte lydoptagelser, at det er fast rutine for nattevagten at gå to runder på afdelingen i løbet af natten, for at sikre sig at alt er om det skal. 

Albertslund Kommune:

– Man går sine runde derover, når man møder kl. 1. Og så tager man klokker. Det vil sige, alle dem som ringer efter én eller skal på toilettet. Eller skal have vand. Noget mad eller… har ondt. Og så går man fra stue til stue. Og så kører man igen sin runde mellem kl. 3 og 4.

Familien undrer sig derfor over, hvorfor ingen har set til Lennart på de to runder.

På mødet med kommunen spørger familien også ind til, hvorfor rehabiliteringens ansatte ikke har ringet efter lægehjælp. Familiens oplevelse var, at Lennart Henriksen i den sidste tid fik det dårligere og dårligere.

Lennarts mor:

Det er jo igen jeres faglighed, som skal kigge lidt på ham og sige… 1813! Han har det ikke godt, I er nødt til at komme. I er nødt til at gøre noget!

Albertslund Kommune:

Det er fordi… ehm… min erfaring er, at hvis man ringer 1813, og de ved, at han er udskrevet om fredagen. Og at han ikke har ændret sig i sin tilstand. Så går de bare igen… 

Det har ikke været muligt, at få ansvarlige fra Albertslund Kommunes Socialforvaltning til at udtale sig om sagen.

Kommunen henviser til, at de har tavshedspligt, fordi det er en personsag.

TV 2 Lorry har fået følgende udtalelse fra presserådgiver i Albertslund Kommune, Janus Enemark Nissen:

– Det er utvivlsomt en ulykkelig sag, og vi har stor forståelse for familiens sorg. Ovenpå at familien tog kontakt til borgerrådgiveren med en række spørgsmål, har vi holdt møde med familien og gennemgået forløbet. Derudover er sagen vanskelig for os at gå nærmere ind i, da det drejer sig om oplysninger i en afdøds personsag.

Men Lennart Henriksens familie sidder stadig uforløste tilbage og savner stadig et fyldestgørende svar på, hvordan Lennart Henriksen kunne ligge i fire timer, uden at nogen opdagede det.

Og så savner de også en reel undskyldning.

– Det ville hjælpe os pårørende, hvis der var nogen, som sagde: Det var mit ansvar. Altså erkende, at de havde lavet en fejl, siger Lennarts søster, Louise Henriksen.