Del artiklen:
- Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Regeringen vil sikre et reelt løft af velfærdsniveauet i forhold til i dag, skriver beskæftigelsesministeren i dette oplæg til socialchefernes årsmøde.

Af NB Medier

Regeringen vil sikre et reelt løft af velfærdsniveauet i forhold til i dag, skriver beskæftigelsesministeren i dette oplæg til socialchefernes årsmøde.

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Ingen må være i tvivl. Hverken borgere eller ledere og medarbejdere i den offentlige sektor. Regeringen arbejder målrettet efter at styrke vores velfærd igen.

For velfærd giver lige muligheder og frihed til forskellighed. Og velfærd betyder, at de mange medarbejdere, der hver dag prøver at gøre en forskel for patienterne på landets sygehuse, børnene i vuggestuer og børnehaver, udsatte borgere i jobcentrene og ældre på plejehjem i hele landet, oplever, at de har den fornødne tid til det.
Flere steder er velfærden under pres. Presset skyldes bl.a., at velfærden har været underfinansieret gennem en årrække, og at bureaukrati har fjernet tid fra medarbejderne til at yde det, de er sat i verden til. Nemlig at tage sig af borgerne: patienterne, børnene, sårbare unge og vores ældre.

Velfærdsløft ikke en let opgave

Regeringen har fra dag ét meldt tydeligt ud, at vi vil føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre, og vi vil sikre et velfærdsløft, der reelt løfter velfærdsniveauet i forhold til i dag.

Det kræver finansiering, og det er regeringen villig til at kæmpe for. Vi bliver nødt til at prioritere. Og jeg vil være ærlig: Det er ikke en let opgave.

Vi bliver også nødt til at få flere i arbejde. Vi har brug for dem, og folk vil gerne være en del af fællesskabet på en arbejdsplads. Derfor skal vi hjælpe dem, og her vil jeg slå ind på en ny reformkurs, hvor vi får langt større fokus på at skabe et kvalificeret arbejdsudbud. Vi skal investere i mennesker. 

Det er dygtige mennesker, der skal drive samfundet i fremtiden.

Helt konkret skal mulighederne for målrettet opkvalificering forbedres særligt for dem, der har mindst uddannelse. Her står det højt på min prioriteringsliste, at flere ufaglærte bliver faglærte. 

Bureaukrati har fjernet tid fra medarbejderne til at yde det, de er sat i
verden til. Nemlig at tage sig af borgerne.

Jeg ser derfor frem til at modtage serviceeftersynet af uddannelsesordningerne, der blev sat i gang med beskæftigelsesreformen. Det skal danne grundlag for en opkvalificeringsreform.

Færre skal blive syge af at gå på arbejde

Men opkvalificeringsindsatsen kan på ingen måde stå alene, hvis vi skal fastholde og sikre flest mulige et godt arbejdsliv. Den skal kobles tæt sammen med indsatsen for et godt ar- bejdsmiljø, så færre bliver syge eller slidt ned af at gå på arbejde. Derfor er jeg i første omgang meget optaget af at få implementeret arbejdsmiljøaftalen, der blev indgået i foråret, på bedst mulig vis, så den kan komme til at gøre en forskel. Vi har brug for gode og sunde job på både offentlige og private arbejdspladser, så vi kan løfte velfærden.

Det er første skridt. Regeringen vil af- sætte endnu flere penge til Arbejdstilsynet, så vi i højere grad undgår ulykker og fysisk og psykisk nedslidning.

Samtidig vil regeringen tage initiativ til en kritisk gennemgang af de store refor- mer, som de seneste år er gennemført på beskæftigelsesområdet. Reformerne har givet flere borgere mulighed for at få et liv med et arbejde. Mange flere er fx kommet  i fleksjob, og det er en stor succes for disse mennesker.

Men vi skal have rettet op på de dele af reformerne, som desværre har medført, at mennesker er kommet i klemme i systemet. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se på ressourceforløbene, der udsprang af re- formen af førtidspension og fleksjob. Et ressourceforløb må hverken være indholdsløst eller meningsløst. Og det har aldrig været den politiske intention, at udsatte borgere skal begynde i et forløb, man på forhånd ved, er udsigtsløst.

Glæder mig til sparring med jer

Regeringen er optaget af, at reformerne virker efter hensigten. Det er vigtigt for mig som ny minister på området, at jeg som et led i den kritiske gennemgang får mulighed for at lytte til de mennesker, der kender til området og har indsigt i, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Jeg håber derfor, at I er villige til at træde til med sparring og gode råd, og jeg ser frem til at møde mange af jer ved FSD’s årsmøde. 

FSD`s årsmøde afholdes i København på Scandic Hotel i Kødbyen