Del artiklen:
- Foto: Dennis Lehmann/Ritzau Scanpix

Gladsaxe opfordrer transportminister Benny Engelbrecht til at overdække motorveje i de tættest beboede byområder og tilbyder sig som pilot-kommune ved overdækning af Hillerødmotorvejen

Af Steen Houmark, [email protected]

I forbindelse med at regeringen barsler med en helt ny infrastrukturplan på transportområdet, opfordrer borgmester i Gladsaxe Trine Græse nu transportministeren til at tage nye og utraditionelle metoder brug.

Gladsaxe ønsker som den mest støjplagede forstadskommune, at motorvejene i de tætbefolkede områder overdækkes, så man ud over at blive støjen kvit, samtidig får skabt nye, grønne, rekreative områder, som binder de byområder sammen, der i dag er brutalt opdelt af de stadig mere trafikerede og støjende motorindfaldsveje.

Støjen steget med 30 procent

Med flere end 8.000 støjramte boliger er Gladsaxe den af omegnskommunerne, der er mest plaget af støj, og støjen er siden 2012 steget med 30 procent. Derfor inviterer borgmesteren nu transportministeren til at samarbejde om et pilotprojekt om at overdække Hillerødmotorvejen på strækningen, hvor motorvejen skærer sig gennem det tætbeboede Bagsværd.

“Beboerne langs vores motorveje i byområderne er nu så støjplagede, at støjværn ikke længere løser problemerne. Derfor er spørgsmålet, om vi skal gøre noget alvorligt ved det som for eksempel at overdække dem i de tættest beboede områder, som man har gjort med succes mange andre steder i Europa, eller om vi bare skal acceptere, at omegnskommunerne ender som de rene motorvejsudfletninger,” siger Trine Græse.

I det hele taget opfordrer Gladsaxes borgmester alle aktører på transportområdet til samarbejde om at få udviklet en strategisk og sammenhængende infrastruktur for hele hovedstadsområdet.

“Som kommuner har vi alle sammen hver vores særinteresser, og det kan ikke være anderledes. Men hvis vi skal undgå, at vores borgere drukner i trafik og støj, er det vigtigt, at vi står sammen om at skabe en strategisk og sammenhængende infrastruktur, hvis det fortsat skal være attraktivt at bo i forstadskommunerne,” siger Trine Græse.

Lettere at komme rundt 

Borgmesteren peger blandt andet på et stærkere strategisk net af kollektiv trafik med flere letbaner og hurtigbusser, stærke knudepunkter med bedre terminaler og bedre forhold for cyklister som en af måderne til at understøtte den kollektive trafik.

“Mere asfalt løser ikke udfordringerne. Det skal være lettere at være mobilist, hvor bilen ikke automatisk er det første valg. Lige nu har vi en enestående mulighed for at tænke nyt og sammenhængende på hele transportinfrastrukturområdet. Den chance må vi ikke lade gå fra os,” understreger Trine Græse.