Del artiklen:
Niels Fenger bliver Folketingets nye Ombudsmand. (Arkivfoto)
Niels Fenger bliver Folketingets nye Ombudsmand. (Arkivfoto) - Foto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix

Landsdommer og tidligere professor Niels Fenger indstilles til post som Folketingets Ombudsmand.

Af NB Medier

Folketingets Retsudvalg indstiller landsdommer og tidligere professor i forvaltningsret dr.jur. Niels Fenger til posten som Folketingets Ombudsmand.

Det skriver Kristian Hegaard (R), som er Retsudvalgets fungerende formand, på Twitter.

“Så har Retsudvalget netop afgivet betænkning om ny ombudsmand. Som fungerende formand for Retsudvalget glæder det mig, at der er tale om et enigt udvalg, som indstiller dr.jur. og landsdommer Niels Fenger”, skriver han.

Inden Niels Fenger kan overtage posten skal det dog godkendes i Folketingsalen, men fordi der på forhånd er enighed i Retsudvalget, betragtes det som en formsag.

Niels Fenger, var på forhånd en af favoritterne til at varetage den betydningsfulde post, er forfatter til ti bøger og 80 artikler om forvaltningsret.

Han blev i 2016 dommer i Østre Landsret og forlod sin professorstilling i forvaltningsret på Københavns Universitet.

Medlem af Skattesagskommissionen

Niels Fenger var medlem af Skattesagskommissionen, som undersøgte forløbet omkring tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og ægtefællen Stephen Kinnocks skatteforhold.

Her blev politiske topfolk og topembedsmænd afhørt for at finde ud af, hvem der lækkede Helle Thorning-Schmidts fortrolige skatteoplysninger til pressen.

Niels Fenger sad desuden i Bo Smith-udvalget, der belyste forholdet mellem politikere, presse og embedsmænd.

Netop det er er kernestof for en ombudsmand, som har til opgave at holde øje med, at myndighederne overholder landets love.

Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at genbehandle en sag, men ikke selv træffe afgørelser.

Derudover kan ombudsmanden tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden.

Af ombudsmandens hjemmeside fremgår det, at han de seneste år har modtaget 4.000-5.000 klager årligt fra borgere, som mener, at en myndighed har begået en fejl.

Retsudvalget har haft svært ved at nå til enighed om en kandidat og valgte derfor at indsætte landsdommer Henrik Bloch Andersen som vikar for tidligere ombudsmand Jørgen Steen Nielsen, som forlod posten 31. oktober.

Tidligere ombudsmand Jørgen Steen Sørensen er 1. november tiltrådt stillingen som højesteretsdommer.

Fakta om ombudsmandsinstitutionen:

 • I 1953 blev ombudsmandsinstitutionen oprettet gennem en såkaldt løfteparagraf i Grundloven. Folketingets Ombudsmand begyndte sit virke to år efter i 1955.
 • Ombudsmanden er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder som eksempelvis ministerier.
 • Ombudsmanden vælges efter hvert folketingsvalg, men arbejder uafhængigt af Folketinget.
 • Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre en afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser.
 • Ud over at borgere kan gå til ombudsmanden med en sag, kan ombudsmanden også på eget initiativ tage en sag op.
 • Derudover fører ombudsmandens jurister tilsyn med, hvordan myndigheder behandler borgere, som er frihedsberøvet. Det kan være i fængsler, på psykiatriske afdelinger og sikrede døgninstitutioner.
 • I 2018 havde ombudsmanden 5026 sager. De bestod af 4798 klagesager, 162 sager taget op af ombudsmanden selv og 66 tilsynssager. 4955 sager blev afsluttet i 2018.
 • Blandt omtalte sager i 2018 var nægtelse af aktindsigt, tilsyn ved udsendelse af afviste asylansøgere og klager over Skat. Sågar en klage over en dreng, der grundet et raserianfald ikke kom med på teatertur i folkeskolen, blev behandlet.

Kilder: ombudsmanden.dk og ft.dk

BLÅ BOG: Folkets nye vagthund over for staten

 • Navn: Dr.jur. Niels Fenger.
 • Født: 9. november 1968.
 • Fødested: København.
 • Nationalitet: Dansk.

Uddannelse:

 • 1992: Juridisk Kandidat
 • 1995: Kandidatstipendiat ved Københavns Universitet.
 • 2004: Professor Dr.jur. ved Københavns Universitet.

Karriere:

 • 1992-2000: Fuldmægtig i Justitsministeriet, dommerfuldmægtig.
 • 2001-2002: Kontorchef i Indenrigsministeriet.
 • 2002-2009: Direktør i EFTA i Bruxelles.
 • 2009-2016: Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.
 • 2014-2019: Landsdommer.

Kilder: Altinget, Kommunalret.dk

jornns /ritzau/