Del artiklen:

Teatret på Mors opretter nu Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst for at passe bedre til virkeligheden og de unge talenter.

Af Lene Vind, [email protected]

Efter ti år med talentundervisning for unge opretter Limfjordsteatret nu Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst. Det er en beslutning, der falder sammen med teatrets indflytning i et helt nybygget teaterhus, og samtidigt skifter teatrets talentuddannelse navn fra TeaterTalent Mors til fremover at hedde Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst.

”Der er sket utrolig meget i løbet af de ti år, vi har arbejdet med talentudvikling,” siger teaterleder Gitta Malling.

”Vi har fået nyt teaterhus med meget mere plads og flere muligheder. Derudover har vi gennem årene udviklet både flere og mere specialiserede tilbud til de unge talenter. Sammenholdt med kulturministerens udpegning af Limfjordsteatret og samarbejdet med Morsø Gymnasiums DramaCollege som talent-miljø, har vi haft brug for en omstrukturering, som passer bedre til virkeligheden,” siger teaterleder Gitta Malling.

Et ud af 10 talentmiljøer i Danmark

I starten af februar 2019 blev Limfjordsteatret udpeget som ét af 10 talentmiljøer i Danmark, der får støtte fra Kulturministeriets nyoprettede pulje til udvikling af faglige, kunstneriske talentmiljøer for unge; som det eneste teater. Af puljens samlede sum på 2,5 mio. kroner går de 600.000 kroner til talentuddannelsen på Mors og til samarbejdet med Morsø Gymnasium, der som det eneste i landet har drama på A-niveau.

”Derfor har vi nu stiftet Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst, der kan rumme de forskellige aktiviteter, vi efterhånden har på paletten. Da vi trækker elever fra hele landet, har vi samtidig ønsket at få et navn, hvori Limfjordsteatret indgår,” siger Gitta Malling.

To-årig uddannelse 

Det nye akademi tilbyder en toårig grunduddannelse i skuespilteknik for unge mellem 15-20 år med undervisning af professionelle kunstnere fra ind- og udland. Derudover arrangeres løbende individuelle mentorforløb for unge, der ønsker at videreuddanne sig inden for scenekunst, for eksempel som dramatiker, scenograf, teatermaler, tekniker eller andre afledte hverv. Der afholdes masterclasses for gamle elever og samarbejdes med internationale kunstnere og talentmiljøer. Det er også i dette regi, teatret senest har skabt projektet, ”Dig og mig for altid”, hvor fire unge i særlige mentorforløb har stået for både manuskript, scenografi og skuespil.

”Derudover ønsker vi helt generelt at skabe nogle rammer, der kan være med til at understøtte og udvikle de kunstneriske og kreative talenter i området. Vi vil gerne skabe netværk og uformelle mødesteder med andre talentmiljøer og skabe rum, hvor de unge selv kan stå for at planlægge og afvikle kulturelle events og arrangementer,” siger Gitta Malling.

Siden 2009 har 50 unge fra hele landet været gennem Limfjordsteatrets toårige talentuddannelse – og der afholdes optagelsesprøver til det sjette hold i september 2020.

De 10 talentmiljøer er:
– Orkesterefterskolen – Etablering af et talentmiljø for folkemusik og – dans (landsdækkende projekt)
– Dansk Talentakademi i Holstebro og omliggende kommuner
– Billedskolen, Horsens – Visuelt Gymnasium
– Det kgl. Teaters balletskole og lokale balletmiljøer rundt omkring i landet
– Odense Musikskole – Et tværæstetisk talentmiljø
– Gentofte Kommune – Kunstcubator
– SGK-Landsforening – Konsolidering af Landsforeningen for
Scenekunstneriske Grundkurser
– Limfjordsteatret – TeaterTalent Mors
– Odsherred Kommune – Forfatterskolen
– AFUK – Dansk Cirkus Talent (Aarhus og København)