Del artiklen:
Brugsen og hallen er i dag typiske og vigtige mødesteder i Østermarie, ligesom busholdepladsen og børnhaven kan være vigtige samlingspunkter.
Brugsen og hallen er i dag typiske og vigtige mødesteder i Østermarie, ligesom busholdepladsen og børnhaven kan være vigtige samlingspunkter. - Foto: Leif Tuxen, Foreningen Realdania

Danmarks flotteste busskur med plads til planteliv og livlig samtale, og et ungdomshus med fokus på fællesskab. Det er et par af i alt 14 idéer til nye mødesteder i landsbyklynger.

Af Lene Vind, [email protected]

Landsbyer står stærkere, når de samarbejder på tværs af traditionelle by- og sognegrænser. 

Men der er behov for bedre mødesteder, som passer til de nye fællesskaber. Brugsen og sportshallen er i dag typiske og vigtige mødesteder i lokalsamfundet, men der er brug for at tænke nyt, når de unge er på vej væk, og butikken drejer nøglen om.

I en ny kampagne har Foreningen Realdania og Lokale og Anlægsfonden givet tilsagn om støtte til 14 idéer i 13 landsbyklynger i hele landet. Landsbyklyngerne skal nu til at arbejde videre med deres projektidé til et nyt mødested, så idéen kan vokse til et egentligt projekt.

“I Realdania vil vi være med til at styrke livet og fællesskaberne uden for de store byer. Nogle gange kan selv små tiltag skabe store forandringer – og helt sikkert er det, at de landsbyklynger, der nu får støtte, går forrest med gode, kreative eksempler, som jeg er rigtig spændt på at følge i den kommende tid,” siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk.

Otte af projektidéerne handler om at bygge om og transformere eksisterende bygninger, mens seks ideer handler om at bygge nye mødesteder. 

”Den gode projektidé styrker fritidslivet og tager udgangspunkt i de lokale potentialer, der kan løfte fællesskabet. Vi har opfordret ansøgerne til at tænke videre fra en traditionel idé om hallen eller forsamlingshuset som mødested. Det handler om at bruge kvadratmetrene klogt på tværs af landsbyer og finde på nyt sammen – og det har rigtig mange gjort,” siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Fem eksempler på projektideer

Nedenstående ideer er med i den første af to faser. I første fase kunne landsbyklynger søge om op til 200.000 kroner inkl. moms til at udvikle et bæredygtigt projekt og en klar projektplan på baggrund af en god idé. Projektplanen fra fase et giver adgang til at søge støtte i fase to.

  • I landsbyklyngen Den gyldne Banan i Ringkøbing Skjern Kommune, vil de gentænke det traditionelle busskur og ventested og løfte det til et socialt mødested. Idéen er at lave Danmarks flotteste busskur.
  • Landsbyklyngen Hånden under Midtfyn vil omdanne en skurvogn, et gammelt nedslidt klubhus og en sportsplads til et nyt lokalt mødested og festivalplads.
  • I Klyngehuset i Kronjylland vil man skabe et mødested for den uorganiserede del af idrætslivet som udgangspunkt for nye outdooraktiviteter.
  • I landsbyklyngen Friskvind i Vestjylland ønsker de at skabe et mobilt mødested med en scene, som kan ’poppe up’ overalt i klyngen og understøtte alt fra friluftsliv til loppemarkeder i alle klyngens landsbyer.
  • I Landsbyklyngen Landet mellem byerne i det sydvestlige Sjælland vil man skabe et uformelt mødested for især de unge i Fuglebjerg.

Se mødestederne i alle de kommuner, som har fået støtte her