Del artiklen:
En ny aftale mellem Region Hovedstaden og 29 kommuner skal give borgerne et mere sammenhængende forløb af høj kvalitet, uanset om borgeren skal have behandling og pleje i eget hjem eller på en kommunal akutplads. (Arkivfoto)
En ny aftale mellem Region Hovedstaden og 29 kommuner skal give borgerne et mere sammenhængende forløb af høj kvalitet, uanset om borgeren skal have behandling og pleje i eget hjem eller på en kommunal akutplads. (Arkivfoto) - Foto: Mikkel Møller Jørgensen/Ritzau Scanpix

Sammen med de 29 kommuner i Region Hovedstaden vil regionen og lægerne styrke samarbejdet om akut syge patienter.

Af Jørn Sørensen, [email protected]

Med en ny samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner og 4,2 mio. kr. årligt vil praktiserende læger, kommunerne i Region Hovedstaden og regionen sikre, at akut syge patienter får den lægelige hjælp, de har brug for. 

Aftalen koster 4,2 mio. kr. årligt og er tiltrådt af Praktiserende Læger (PLO-H), Sundhedskoordinationsudvalget og KKR, og skal herefter tiltrædes af de enkelte kommuner i Region Hovedstaden.

Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Den ældre kvinde kan blive hjemme

“Praktiserende læger kan nu prioritere tid til at afklare akut sygdom hos ældre borgere i samarbejde med de kommunale akutfunktioner. Det kommunale akutteam bliver fx kontaktet af en praktiserende læge vedr. en ældre kvinde, som kommunen ikke kender fra tidligere. Akutteamet besøger kvinden og foretager observationer, som giver mistanke om en akut infektion. Akutteamet og lægen vurderer herefter i fællesskab, at kvinden ikke behøver at blive indlagt, lægen ordinerer antibiotika, og det aftales, hvordan akutteamet varetager behandlingen og observerer kvinden de følgende dage. Kvinden er glad for, at hun dermed undgår en indlæggelse,” siger formand for PLO-H Karin Zimmer.

Det kunne også være regionens akutberedskab, der kontaktes angående en borger, som skal have genanlagt kateter. Men i stedet for at sende borgeren på en strabadserende tur på hospitalet, kontakter akutberedskabet det kommunale akutteam, der klarer kateteret.

Mere behandling i det nære

“Formålet er at sikre, at mere behandling kan foregå i det nære sundhedsvæsen. Vi gør det med aftalen muligt for læger og kommunens sygeplejersker at arbejde tæt sammen om at forebygge, at borgeren bliver så dårlig, at indlæggelse på hospital er påkrævet,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Aftalen sikrer en bedre overgang i forbindelse med udskrivelse fra et hospital. Med aftalen vil borgerne opleve et sammenhængende forløb af høj kvalitet, uanset om borgeren skal have behandling og pleje i eget hjem eller på en kommunal akutplads.

“Aftalen er et rigtigt godt eksempel på, at vi ønsker at styrke det nære sundhedsvæsen. Det er helt afgørende for borgerne, at samarbejdet mellem de kommunale akutfunktioner, de praktiserende læger, hospitaler og 1813 er velfungerende. De kommunale akutfunktioner leverer hele døgnet en række sygeplejefaglige indsatser, som kræver særlige kompetencer og det kan borgerne nu få langt mere gavn af.” siger Flemming Pless (S), medlem af regionsrådet og formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden.

“Borgerne vil ofte helst blive hjemme eller i lokalområdet. Jeg håber, vi kan opfylde det ønske for flere, ved at forebygge akutte indlæggelser gennem tæt samarbejde mellem kommunernes akutfunktioner og de praktiserende læger, hospitalerne og regionens akutberedskab,” siger borgmester Helle Adelborg (S), Hvidovre Kommune.

Det er nu op til de 29 kommuner politisk at tiltræde aftalen, som ventes af kunne træde i kraft 1. februar 2020.