Del artiklen:

Land- og yderkommunerne bliver taberne, når store skævheder i tilskud bliver rettet op. Se tal for alle kommuner.

Af Arne Ullum, [email protected]

Regeringen lover hjælp til de store bykommuner, som taber massivt på det nuværende beskæftigelseshjælp.

Aarhus Kommune tabte sidste år 54.447 kroner pr. dagpengemodtager, og det har været en vigtig årsag til den store sparerunde, som kommunen iværksatte sidste sommer.

“Skævheden i beskæftigelsestilskuddet er således en af de kendte problemstillinger, som regeringen ser det som en bunden opgave at få løst med en udligningsreform,” skriver social og indenrigsminister Astrid Krag (S) i et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Jysk-fynske yder- og landkommuner bliver taberne

Ifølge ministeren er tilskuddet “blevet mere og mere skæv i forhold til de enkelte kommuners faktiske udgifter på området.”

Årsagen er meget enkelt, at kommune straffes eller belønnes i forhold til udviklingen i det faktiske antal dagpengemodtagere i kommunen sammenlignet med udviklingen i resten af landsdelen. I 2010 var især jyske land- og yderkommuner blevet hårdt ramt af ledighed efter finanskrisen, og de har derfor haft potentiale til at forbedre sig rigtig meget.

Modsat blev storbyerne ramt af krisen senere, ligesom de har fået mange dimittendledige på grund af det stigende antal uddannelsessøgende. Endelig er antallet af dagpengemodtagere i storbyerne steget, simpelthen fordi antallet af borgere er steget.

Når skævhederne bliver rettet op, så vil det især ramme de kommuner, som i dag har et stort overskud på beskæftigelsestilskuddet (de blå på kortet). Værst ser det ud for Morsø Kommune, der i 2018 havde et overskud på 147.225 kroner pr. dagpengemodtager.

Læs hele artiklen på NB-Økonomi via linket herunder.

Læs også:
Minister lover ændring af beskæftigelsestilskud i udligningsreform