Del artiklen:

Nye tal viser, at især hovedstadsområdets indkomster fortsat vokser fra resten af landet. På ti år er afstanden mellem øst og vest øget i økonomisk forstand.

Af Uffe Gardel, [email protected]

De nye indkomsttal fra Danmarks Statistik fortæller umiddelbart en historie om faldende ulighed.

Men det gælder kun på tværs af indkomstgrupper for hele landet. Den geografiske ulighed er derimod en helt anden historie; den fortsætter med at vokse.

For ti år siden, da Danmark var på vej ind i finanskrisen, var gennemsnitsindkomsten i Danmarks rigeste kommune, Gentofte, 74 procent højere end i landets fattigste, Læsø. I 2018 var denne afstand vokset til 106 procent, og så sent som i 2018 er det tal vokset en smule; Danmark trækkes simpelt hen skævt.

NB-Økonomi har analyseret på de seneste ti års udvikling, og vi har renset tallene lidt. Normalt ser man på indkomsttal for den disponible indkomst; her lægger Danmarks Statistik en beregnet “lejeværdi af egen bolig” til, mens man trækker renteudgifter og betalte underholdningsbidrag fra. De poster har vi valgt at holde udenfor; hvordan folk vælger at bo, og hvilke lån de vælger at optage, holder vi ude af tallene. Vores tal viser simpelt hen samtlige faktiske indkomster af enhver art, fratrukket skatter.

Og så ser Danmarkskortet således ud.

I de ti år siden finanskrisen er gennemsnitsindkomsten i hele landet vokset med 21,6 procent, men i kommunerne nord for København har stigningerne været op mod dobbelt så store.

Læs hele artiklen på NB-Økonomi via linket herunder.

Læs også:
Indkomstforskellen mellem øst og vest vokser