Del artiklen:

250.000 danskere kan sige farvel til jobcenteret og få højere ydelse. Et nyt lønsikringsprodukt kan medføre udvikling på arbejdsmarkedet, som minder om de private sundhedsforsikringer.

Af Steen Houmark, [email protected]

En kvart million danskere får nu mulighed for at købe en individuel lønsikring, som betyder, at de ikke skal på jobcenteret, hvis de bliver ledige, ligesom den nye lønsikring forsikrer dem mod indtægtstabet ved ledighed med en langt højere månedlig ydelse end dagpengene. 

Det sker ifølge A-kassen Ase, som står bag det nye produkt, for samme pris som et a-kassekontingent. 

Med den nye forsikring får man 30.000 kroner om måneden i et halvt år eller 25.000 kroner om måneden i et helt år – og man er fuldstændig fri for jobcenteret. Til sammenligning udgør dagpengene under 19.000 kroner om måneden. 

Den nye lønsikring uden jobcenter er et tilbud til en gruppe på cirka 250.000 beskæftigede, der ifølge Ase behandles stedmoderligt i dagpengesystemet.

“Årelang udhuling af dagpengenes værdi betyder nemlig, at en række faggrupper med meget lav ledighed, solid uddannelsesbaggrund og pæn indtægt reelt er ringe økonomisk stillet ved ledighed i forhold til deres lønindkomst,” siger Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase.

På blot tre år har vi fordoblet antallet af danskere, der har valgt at tegne en lønsikring, så vi nu er oppe på 400.000

Det er denne fordobling der giver det vindue af forsikringsmuligheder som Ase nu lancere et produkt til

En forsikringsordning for middelklassegruppen i dagpengesystemet

Forsikringen lancerer for en række faggrupper med lang og mellemlang videregående uddannelse, der er kendetegnet ved lav ledighedsrisiko og solid indkomst. Det gælder eksempelvis sygeplejersker, lærere, landmålere, tandlæger, ingeniører, økonomer, jurister og læger. 

Ud over at give den overset middelklassegruppe i dagpengesystemet mulighed for at vælge et forsikringstilbud, der modsvarer  deres behov og prioriteringer, vil Ase i følge Karsten Mølgaard Jensen gerne sætte fokus på skævheden i det nuværende system. 

“I dag er forsikringselementet i dagpengesystemet efterhånden så udvandet, at mange står uden reel økonomisk sikkerhed, hvis de bliver ledige. Særligt for mellem- og højindkomstgrupperne udhules trygheden. Det åbner for en omfattende modernisering og til dels privatisering af den danske arbejdsmarkedsmodel, der ikke er set større siden introduktionen af de private sundhedsforsikringer tilbage i 1990-erne,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Fundamentet for fleksibiliteten i den danske model kræver i følge Ase en balance, der opfattes som fair, hvis mellem- og højindkomstgrupperne fortsat skal være med til at finansiere dagpengesystemet.

Den balance er mener Ase nu er tippet, så mange i dag ikke længere oplever, at dagpenge som kompensation for indkomsttab ved ledighed giver den tilstrækkelige tryghed i hverdagen.

Ved redaktionens slutning havde det ikke være muligt at få en kommentar fra knokurrende A-kasser

Kort om Ase

Ase, tværfaglig a-kasse for lønmodtagere og selvstændige inden for alle brancher. Oprindeligt var Ase kun for selvstændige. Deraf navnet, som var en fork. for A-kassen for Selvstændige. A-kassen blev grundlagt i 1976