Del artiklen:
Gamle Scene, Det Kongelige Teater
Gamle Scene, Det Kongelige Teater - Foto: Det Kongelige Teater

På kulturministerens to-do-liste for det kommende folketingsår står forhandlinger af konkrete aftaler og en del hensigtserklæringer.

Af Lene Vind, [email protected]

Den fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) har været nødt til at løfte blikket fra skrivebordets bunker for at svare Britt Bager (V), medlem af Folketingets Kulturudvalg. 

Hun har bedt ministeren om en klar udmelding om, hvilke kulturpolitiske prioriteter regeringen har i det kommende folketingsår. I indledningen skriver Rasmus Prehn.”Uagtet Joy Mogensens orlov er det fortsat regeringens kulturpolitiske prioritet, at kulturlivet er relevant for flere danskere, og at endnu flere deltager aktivt i det.” Og generelt er der flere hensigtserklæringer blandt prioriteringerne. Regeringen vil blandt andet: 

  • Medvirke til at sikre gode forhold for det frivillige foreningsliv
  • Arbejde for at få flere udsatte grupper med i idrætslivet
  • Undersøge, hvordan det kan gøres mere trygt for børn og unge at færdes på nettet
  • Arbejde videre med at kortlægge de centrale udfordringer på medieområdet, hvilket kan danne baggrund for et udspil til en ny medieaftale.

 Medieområdet fylder en del på ministerens skrivebord, og i svaret nævner den fungerende kulturminister, at det også er en prioritet at fremsætte lovforslag om implementering af AVMS-direktivet, der pålægger medlemslandene i EU at indføre krav om visse minimumsstandarder for av-medier. Der kom rettelser til direktivet i 2018, og de skal være implementeret i dansk ret senest 19. september 2020. Sager, som formodentlig ikke kræver mange politiske forhandlinger, er afviklingen af formandsskabet for Nordisk Ministerråd for Kultur samt forberedelsen og afholdelsen af genforeningsjubilæet i 2020. 

Forhandlinger bliver nok til gengæld om et kommende samarbejde med de politiske partier om grundlaget for en politisk aftale om Det Kongelige Teater. Og det ligger også i kortene, når Rasmus Prehn nævner den sidste prioritet: Undersøge grundlaget for videre drøftelser af en museumsreform med henblik på en afklaring af, om der er politisk grundlag for en aftale. Afslutningsvis svarer den fungerende kulturminister, at ”regeringen og kulturministeren ser i øvrigt frem til at drøfte de kommende politiske tiltag med Folketinget.”