Del artiklen:
Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Haderslevs indsatsplan for førtidspension og kontanthjælp er ‘i strid med loven’, siger beskæftigelsesministeren i skarpt brev. Borgmester lover at overholde loven.

Af Uffe Gardel, [email protected]

I et usædvanligt skarpt formuleret brev forklarer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) Haderslev Kommune, at den har forladt lovens grund med sin nye praksis for førtidspension, kontanthjælp og andre sociale ydelser.

Den praksisændring, kommunens Beskæftigelses- og Integrationsudvalg vedtog i august, er på to punkter klart ulovlig, fremgår det af ministerbrevet. Ja, og så er der et punkt, hvor kommunen får besked på bare at blande sig udenom.

Beskæftigelsesministeren bad i slutningen af oktober kommunen om en redegørelse, og den fik han for to uger siden i form af et kort brev, hvori kommunen svarer, at den overholder loven. Ministeren har nu svaret, at det har han svært ved at se, at kommunen gør, og han beder derfor kommunen om en ny redegørelse – med svarfrist 9. december.

“Jeg vil derfor bede jer om et svar på, hvordan Haderslev Kommune på baggrund af ovenstående vil sikre, at indsatsen i kommunen er i overensstemmelse med lovgivningens krav”, skriver han.

Af ministerens brev fremgår en række kritikpunkter, hvoraf to som sagt er ulovlige. Nedenfor gennemgås de to klart ulovlige punkter. som Haderslev Kommune vedtog i august

  1. Obligatorisk virksomhedsforløb
  2. kvoter for revalisering

Læs alle kritikpunkterne på NB-Beskæftigelse i artiklen “Minister til Kommune Jeres plan er ulovlig.”

Læs også:
Minister til kommune: Jeres plan er ulovlig

Obligatorisk virksomhedsforløb – klart ulovligt

Haderslev Kommune har besluttet, at tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob og førtidspension fremover vil kræve, at borgeren har været igennem et seks måneders grundig arbejdsprøvning i en virksomhed.

“Det vil være i strid med loven”, skriver ministeren direkte. Han bemærker, at kommunen i sin redegørelse forklarer, at virksomhedsforløbet kun er et tilbud, ikke et krav. Nu beder ministeren kommunen om at fjerne “denne uklarhed”, altså på jævnt dansk; annullere beslutningen fra august og holde loven.

Kvoter for revalidering – klart ulovligt

Haderslev Kommune har desuden besluttet, at der fremover højst må bevilges revalidering til to personer pr. måned.

Og det er ulovligt, skriver ministeren: “Jeg vil gerne indskærpe, at der altid skal tilkendes
revalidering til borgere, der opfylder betingelserne for at få revalidering.” det vil sige samme type svar som ovenfor: Har borgeren ret til revalidering, så skal borgeren også have revalidering; man må ikke indføre kvoteordninger eller andre former for kvalificeret benspænd for ting, folk har retskrav på.

Krav om skærpet sanktionspolitik i a-kasserne – ikke kommunens sag

Kommunen har vedtaget “at opfordre a-kasserne til i højere grad til i højere grad at sanktionere deres medlemmer”, fordi “der er stor forskel på sanktioneringsgraden mellem fagforeningerne.”

Her svarer beskæftigelsesministeren, at kommunen skal blande sig udenom; det er a-kasserne, som vurderer, om deres medlemmer har overtrådt reglerne, og ikke kommunen.

Kommunen har helt ret i, at der er stor forskel på sanktionsgraden mellem de enkelte A-kasser; se artiklen fra NB-Beskæftigelse, som vi linker til nedenfor.

Læs også:
Voldsomme forskelle i behandling af ledige

Peter Hummegaard pålægger Hadderslev Kommune at tage hans brev “til efterretning” og sende ham en ny redegørelse senest 9. december. Og så siger han i øvrigt ja tak til kommunens invitation til at komme på besøg.

Kommunens brev og ministerens svar kan læses her, og kommunens oprindelige vedtagelse findes her , men vi gennemgår ministerens fem kritikpunkter nedenfor.