Del artiklen:
Tid til læsning er en del af projektet, hvor deltagerne taler om den litteratur, som de har læst. Arkivfoto.
Tid til læsning er en del af projektet, hvor deltagerne taler om den litteratur, som de har læst. Arkivfoto. - Foto: Line Thit Klein/Scanpix

Der er rigtig gode erfaringer i Holstebro med at give langtidssygemeldte borgere tilbud om at deltage i et forløb med forskellige kulturelle aktiviteter.

Af Lene Vind, [email protected]

I Holstebro Kommune er der ingen tvivl om, at de langtidssygmeldte, som deltagere i projektet ‘Kultur i Hverdagen’, har rigtig meget ud af forløbet, og at de bliver mere arbejdsparate.

“Vi kan se, hvordan oplevelserne påvirker dem og hvordan de selv erfarer, at de kan udtrykke følelser gennem aktiviteterne,” fortæller Lisbet Gormsen, chef for kunst og kultur i Holstebro Kommune.

Egentlig ville Holstebro gerne have været med i satspuljeprojektet ‘Kultur på recept’ i 2016, men da det ikke lykkedes, oprettede kommunen sit eget projekt efter en idé fra Skåne i Sverige, og nu har det kørt i et par år.

Projektet er for de borgere i Holstebro Kommune, som er ved at gennemgå et ressource- eller jobafklaringsforløb. For at kunne deltage i projektet, skal man have en henvisning fra en sagsbehandler. Deltagerne får 13 formiddage med forskellige kulturelle oplevelser.

Formålet med ‘Kultur i hverdagen’ er først og fremmest at få de sygemeldte tilbage i samfundet igen. Det er sygemeldte med angst, depression og stress, og selv om deltagerantallet endnu ikke er stort, er det Lisbet Gormsens opfattelse, at omkring 25 procent af deltagerne får rigtig meget ud af forløbet og bliver mere arbejdsparate.

Mærk kulturen

‘Kultur i hverdagen’ går ud på både at opleve og udøve kulturen. Deltagerne kan være med i forskellige aktiviteter: 

  • Et læseforløb på biblioteket, hvor deltagerne samles i små grupper og taler sammen om den litteratur, som de har læst og måske kan relatere til egne erfaringer.
  • Et kunstforløb med en kunstformidler og her arbejder deltagerne fx. med billedkunst.
  • Et forløb i den lokale musikskole med en musikpædagog, som også introducerer forskellige instrumenter.
  • Et forløb på Hjerl Hede med mulighed for at arbejde i haven, lave håndværk mv.
  • Og et forløb i skoven, hvor det handler om naturoplevelsen.

Fordybelsen skaber fællesskab

Deltagerne har i følge Lisbet Gormsen været så glade for forløbet, at de gerne ville fortsætte, men det har kommunen ikke umiddelbart ressourcer til, selvom hun bedyrer, at forløbet ikke er meget dyrt. Økonomien kører med tilskud fra kultur- og sundhedsudvalget.

“Vi vil meget gerne lave mere i denne retning, for vi kan se mange perspektiver i forløbet. Det er jo ikke kun deltagerne, som får noget ud af projektet, det gør musikskolen f.eks. også, fordi der bliver skabt kontakt med nye brugergrupper. Og måske kunne Hjerl Hede får flere frivillige efter sådan et forløb?”

Noget af det, som deltagerne især oplever som positivt, er det fællesskab og den tryghed de møder, når de sammen fordyber sig i kulturlivet. Og med den oplevelse kommer lysten til at fortsætte og på den måde gøre sig klar til at komme ud i samfundet.

“Vi vil rigtig gerne udvikle dette projekt, for det er klart, at samfundet får det bedre, når borgerne mestrer livet bedre. Derfor er det vigtigt at kunne dokumentere arbejdet og vi netop indgået i et samarbejde med Aarhus Universitet og 10 kommuner, og det bliver spændende at se resultaterne,” siger Lisbet Gormsen.

Holstebro Kommune har besluttet at fortsætte ‘Kultur i hverdagen’ med tre nye forløb i løbet af 2020.