Del artiklen:
I følge forsker og forfatter Leon Lerborg er de sager vi har set i medierne om svindel i det offentlige toppen af isbjerget, hvor vi må indse, at det her sker oftere i fremtiden.
I følge forsker og forfatter Leon Lerborg er de sager vi har set i medierne om svindel i det offentlige toppen af isbjerget, hvor vi må indse, at det her sker oftere i fremtiden. - Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Staten har på et år haft tre svindelsager, der har nået medierne. Et af de tre fælles karaktertræk er, at alarmen ikke et gået i ministerierne, men skyldes henvendelser udefra.

Af Steen Houmark, [email protected]

Danmark betragtes som et af de mindst korrupte lande i verden. Alligevel har vi inden for det seneste år haft tre svindelsager i staten, der alle er nået i medierneDet drejer sig om sager i:

  • Socialstyrelsen
  • Bygningsstyrelsens enhed for Facility Management
  • Forsvarets Ejendomsstyrelse

 I alle tre tilfælde er det nogen udefra, der på en eller anden vis har gjort opmærksom på det man med et pænt ord kunne kalde ”uregelmæssigheder” i bogføringen. Det er derfor nærliggende at rejse spørgsmålet, hvorfor er det lige i staten, at vi ser denne type af sager, der mere eller mindre glamourøst kan præge mediernes spalter og sendeflader? Giver det så at sige grund til bekymring?

Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, mener ifølge Ritzau ikke at der er grund til at borgerne skal gå i panik og tro at det hele sejler i den offentlige sektor.  ”Det gør det altså ikke, der er generelt rigtig godt styr på det, men det udelukker ikke, at der er enkeltpersoner, som skruppelløst forsøger at berige sig selv,”  siger han.

Forsker: Et moralsk skred, der ikke nødvendigvis undgås ved flere kontrolsystemer

Alligevel bør sagerne give anledning til mere end blot refleksion for de har alle tre fælles træk

  1. Det interne kontrolapparat har ikke været tilstrækkelig og i flere tilfælde har det været muligt for enkeltpersoner at udføre svindlen alene
  2. Det foregår i Staten, det vil sige ministerier og styrelser.
  3. Alarmen går ikke inden i systemet, men sagerne rulle, da nogen udefra henvender sig

Ifølge Leon Lerborg der Cand mag., forfatter og forsker i offentlig styring er det nærliggende at pege på statens selvtilstrækkelighed og råbe alarm, men helt så enkelt er det nu ikke.

“Hvis du ser på samfundet i dag, så har gammeldags moral og dyder været i frit fald de sidste 100 år, så hvad havde man lige forventet?  Noget måtte jo ske.”

I følge Leon Lerborg er de sager vi har set i medierne toppen af isbjerget, hvor vi må indse at det her sker oftere i fremtiden.

“Du kan så sige, at vi skal have mere kontrol, men så får vi har en crowding-out-effekt. Det vil sige, at når vi uddelegere ansvaret til kontrolsystemer fralægger vi os også den gode gammeldags moralske forpligtigelse til selv at gøre noget.  Og så får vi de her whistleblowersager, hvor en enkeltpersons moral pludselig slår alarm, selvom det har været synligt for alle.”

Leon Lerborg underbygger sin argumentation om at gammeldags moral og dyder er i frit fald ved bl.a. andet henvise til Finansministeriets KodexVII, som blev udgivet i 2015 og beskriver embedsmandens syv dyder.

“Publikationen understreger jo bare det skred der er sket, for hvorfor skulle man lave et kodex, hvor man beskriver at embedsmanden altid skal overholde loven og tale sandt. Det burde være helt naturligt, men den omliggende virkelighed og det skred i moralen vi oplever i disse år har gjort det nødvendigt at udgive noget så banalt, som at embedsmænd skal overholde loven og tale sandt.” Siger Leron Lerborg

Vi kan altså forvente flere af denne typer af sager og her skal medierne måske have mere fokus på detaljer frem for drama

De tre sager kort

Sagen fra socialstyrelsen også kendt som ”Britta-sagen” er en af de mest omtalte korruptionssager i Danmark, og den omfattende medieopmærksomhed må, udover korruptionssagens kerne, tilskrives sagens store fascinationskraft. 

Næstformand i Transparency International Danmark, Jesper Olsen, var i november i Presselogen på TV 2 NEWS i forbindelse med sagen i socialstyrelsen. Her kritiserede  han mediernes fokus på drama, mere end at have fokus på, at en enkelt person havde stjålet betroede penge, og ikke mindst at der ser ud til at ligge en systemfejl i Socialstyrelsen.

Sagen i bygningsstyrelsens enhed for facility management, har levet et mere skjult liv i medierne, men har umiddelbart lighedspunkter med den aktuelle sag i forsvarets ejendomsstyrelse.

Kort handler det om at Kemp & Lauritzens interne overvågningssystem opdagede at et antal medarbejdere købte udstyr inde, som ikke svarede til det selskabet normalt leverede til Bygningsstyrelsen.

Læs også:
Styrelse vil politianmelde ansatte i sag om indkøb og gaver fra leverandører

I den aktuelle sag i forsvarets Ejendomsstyrelse er to ansatte nu politianmeldt, efter at en wisthelblowers opråb fra en privat virksomhed har bevirket at Rigsrevisionen nu i en undersøgelse har afsløret, hvordan medarbejdere i årevis har kunnet bestille varer og tjenesteydelser uden andres indblanding. 

Læs også:
To medarbejdere er anholdt for svindel i Forsvaret