Del artiklen:
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Forligspartierne mangler kun at finde penge til, at ATP kan oprette og drive en ny organisation til at forvalte seniorpensionen. Beskæftigelsesministeren fejer ATP’s voldsomme protest af.

Af Uffe Gardel, [email protected]

Alting peger nu i retning af, at ATP vil blive pålagt administrationen af den nye seniorpension. Dermed nærmer den langstrakte kamp om ordningen sig sin afslutning, formentlig allerede i næste uge og dermed inden jul og finanslovens vedtagelse.

Det stod klart efter et møde i torsdags i forligskredsen.

Man er ved at kredse sig ind om en model, hvor man opretter en selvstændig organisation i ATP-familien, enten som den offentlige myndighed Udbetaling Danmark, eller som den selvejende institution AES, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der begge administreres af ATP.

Det udestående spørgsmål er kun hvor mange penge, man skal finde til at betale ATP for oprettelsen og driften.

”Vi arbejder på at finde en løsning med ATP, og vi satser på, at det bliver med en selvstændig organisation under ATP,” siger Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted.

”Vi er ikke helt på plads endnu, for der mangler noget økonomi; der skal penge til at etablere organisationen,” siger han.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, bekræfter ligeledes, at den løsning, man går efter, fortsat ligger i regi af ATP, og at man mangler at få finansieringen af den på plads.

Opmærksomhedspunkter’ fra ATP

Alle tilsvarende velfærdsydelser bevilges ellers af kommunerne, men det har forligspartierne bag seniorpensionen ikke ønsket skulle ske med seniorpensionen; partierne har været utilfredse med, at så få har søgt om og fået pension under den hidtidige seniorførtidspensionsordning. 

I stedet har partierne interesseret sig for en løsning, hvor ATP overtog opgaven på vegne af staten. 

ATP har imidlertid kraftigt modsat sig opgaven; i et brev til beskæftigelsesministeren skrev ATP’s formand, tidligere overvismand Torben M. Andersen, i sidste måned, at man fandt det ”stærkt uhensigtsmæssigt” at lægge seniorpensionen i ATP. Dels ville der være ”governancemæssige problemstillinger” ved, at ATP skulle træffe subjektive afgørelser, som kommunerne så skulle finansiere – seniorpensionen skal ligesom andre velfærdsydelser betales af kommunerne med op til 80 procent – og dels forudså ATP, at det ville blive svært at trække de administrative grænser mellem ATP og kommunerne, hvilket ville ”gøre det særdeles vanskeligt at sikre et hensigtsmæssigt forløb for borgerne”.

Læs også:
ATP siger nej til at stå for seniorpension

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) bekræfter i en email-kommentar til NB-Økonomi, at man har diskuteret ATP’s brev, men institutionens protest bliver fejet af som “opmærksomhedspunkter”:

”Partierne bag seniorpension har aftalt, at kommunerne skal have opgaven med at tildele ydelsen, indtil der er fundet en fast løsning. Vi har lavet denne overgangsordning for, at man kan søge seniorpension fra det nye år.

Vi forhandler for tiden med partierne om den fremtidige model for, hvilken myndighed der skal varetage opgaven. I forhold til overvejelserne omkring at placere opgaven i regi af ATP, så er det korrekt, at ATP har haft en række opmærksomhedspunkter – dem kigger vi selvfølgelig på i forligskredsen,” skriver Peter Hummelgaard.

Svækkede argumenter 

Formelt kan forligspartierne bag seniorpensionen ikke tvinge ATP til at administrere ordningen, da ATP er en selvejende institution ledet af arbejdsmarkedets hovedorganisationer. Men i praksis søger ATP, der i sin tid er oprettet ved lov, at undgå konflikter med regering og Folketinget.

Desuden svækkes ATP’s principielle argumenter af, at institutionen allerede tidligere har påtaget sig lignende opgaver. ATP administrerer allerede Udbetaling Danmark, som er en egentlig myndighed, ligesom man administrerer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der ganske vist er en selvejende institution, men som udfører en myndighedsopgave med at tildele erstatninger for arbejdsskader og erhvervssygdomme – erstatninger som andre skal betale, som det også bliver tilfældet med seniorpensionen.

Læs også:
Analyse: Vi har allerede virksomheder der har myndighedsopgaver

ATP har fået overbevist politikerne om, at man rent praktisk ikke vil kunne nå at overtage administrationen af seniorpensionen allerede fra nytår. Derfor bliver opgaven midlertidigt lagt i kommunerne – hvilket kommunerne har protesteret meget voldsomt mod; man ønsker ikke at få opgaven midlertidigt med risiko for at skulle ansætte medarbejdere, man senere skal skille sig af med igen.

Læs også:
KL siger nej til seniorpensionen: 'Politisk makværk'

Dermed ser det ud til, at det politiske postyr omkring seniorpensionen ender med, at ordningen både på kort og på langt sigt vil blive administreret af nogen, som kraftigt har frabedt sig opgaven, nemlig først kommunerne, og sidenhen ATP.