Del artiklen:
(Arkivfoto)
(Arkivfoto) - Foto: Brian Berg/Ritzau Scanpix

Torsdag faldt der dom ved retten i Næstved i en retssag mellem Sorø Kommune og SEAS-NVE.

Af Jørn Sørensen, [email protected]

Det var en helt ren sejr til Sorø Kommune, da der ved retten i Næstved i går blev afsagt dom i sagen mellem Sorø Kommune og el-selskabet SEAS-NVE, skriver Dagbladet Sjællandske.

Sorø Kommune har betalt cirka 35 millioner kroner for kommunens udelys, men SEAS-NVE ønskede at få næsten 17 millioner kroner mere. De mange millioner har der været kæmpet om, siden udgangen af maj 2018.
Afgørelsen i retten blev, at Sorø Kommune ikke skal foretage yderligere betalinger til SEAS-NVE Holding A/S i forbindelse med det gennemførte tilbagekøb af udelys-anlægget.

SEAS-NVE Holding A/S skal desuden inden 14 dage betale Sorø Kommunes sagsomkostninger, som løber op i 650.822,12 kroner.

Overvejer at anke

SEAS-NVE har fire uger til at afgøre, om dommen skal ankes.
“Det var ikke det resultat, vi havde forventet,” siger entreprisedirektør i SEAS-NVE, Henrik Wej Petersen.
“Vi vil nu nærlæse dommens præmisser og derefter træffe afgørelse om, hvorvidt vi anker.”

En glad dag for kommunen

“Det er en glad dag for Sorø Kommune,” siger borgmester Gert Jørgensen (K) til Dagbladet Sjællandske
“Vi er meget tilfredse med dommen og er tilfredse med, at retten har givet kommunen medhold i, hvad prisen for udelyset skulle være i 2018-priser.”
Borgmesteren fortæller videre, at det var kommunens opfattelse, at sagen ikke kunne undgås.
“Vi opsagde aftalen med SEAS-NVE, da selskabet meddelte, at det skulle have en betydeligt højere betaling for at drive anlægget,” føjer han til.
“Vi sendte driften i udbud og fik den til en langt mere favorabel pris.”
Men tilbage stod så, at kommunen samtidig skulle købe anlægget tilbage, og her kunne de to parter ikke blive enige om prisen.

Sejren betyder ikke at man nu har penge til noget andet og mere
“Vi er glade, men man skal huske på, at der altså ikke er tale om penge, som vi får,” siger Gert Jørgensen.
“Vi har ikke foretaget reservationer i budgettet. Vi har et kodeks, der siger, at vi skal have 75 millioner kroner i kassen. Vi vidste, at vi havde et par sager, hvor afgørelsen kunne gå os imod, og så kunne konsekvensen være, at vi kom helt ned på en kassebeholdning på 60 millioner kroner, der er det laveste, som KL anbefaler. Så vi noterer dommen med stor tilfredshed, men den giver ikke anledning til, at vi nu kan bruge 17 millioner kroner på noget andet.”

De gamle aftaler gør det til et komplekst regnestykke

Det er et ganske kompliceret regnestykke, der ligger til grund for dommen. De oprindelige aftaler mellem kommunen og elselskabet er indgået i henholdsvis 1993, 1998 og 2001. SEAS-NVE betalte i to af tilfældene ikke vederlag for overdragelsen af udelysanlæg, mens der i sidstnævnte blev betalt et mindre vederlag. Kommunens abonnementsafgift dækkede alene driften af gadelysene og leveringen af lys, men ikke afskrivninger på eller forrentning af anlæggene, som kommunen heller ikke skulle betale for, når aftalen ophørte.
Aftalen indeholdt en bestemmelse om, at SEAS-NVE havde krav på kompensation for ikke afskrevne investeringer i forbindelse med udvidelser og forbedringer af udeanlægget samt renter. Aftalen indeholdt til gengæld ingen eller kun ufuldstændige oplysninger om opgørelsen af de afskrivninger og renter, som SEAS-NVE havde krav på ved kommunens tilbagekøb.
Der foreligger ingen opgørelse af, hvordan kommunens abonnementsbetaling gennem årene ændrede sig på grund af nyanlæg, ligesom det heller aldrig er beskrevet, hvordan elselskabet løbende opgjorde saldoen for nye anlæg, afskrivninger herpå eller ubetalte renter.

Uklar aftale 

Sorø Kommune førte tre vidner, der alle forklarede, at aftalen var, at udgifter til modernisering, kabellægning m.v. skulle afholdes af SEAS-NVE, der således ikke kunne kræve betaling for det ved aftalens ophør.
Endelig foreligger der ingen oplysninger om opgørelse af tilbagekøbsprisen i den aftale, der er indgået i 2009. Her samlede den ny Sorø Kommune og SEAS-NVE og erstattede de tidligere indgåede aftaler.
SEAS-NVE bestred ikke opgørelse

SEAS-NVE forlangte 52.374.766 kroner for anlægget, da selskabet opsagde 2009-aftalen.
Af dommens præmisser fremgår det, at SEAS-NVE i retten ikke bestred den opgørelse, en statsautoriseret revisor har foretaget for Sorø Kommune. Revisoren opgjorde værdien af de manglende afskrivninger til 9.316.314 kroner. 

Dertil kommer opgørelsen af den afskrevne værdi af moderniseringer, kabellægning m.v. på 7.484.872 kroner. Da de to beløb tilsammen oversteg de 16.706.856 kroner som resterede efter kommunens betaling af anlægget pr. 31. maj 2018, faldt dommen ud til Sorø Kommunes fordel.