Del artiklen:
- Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Der findes ikke betydelige uudnyttede ressourcer blandt pårørende, som bare venter på at blive sat i spil. Borgmester Jens Ive er helt galt afmarcheret, skriver samfundsdebattøren Preben Etwil.

Af NB Medier

Der findes ikke betydelige uudnyttede ressourcer blandt pårørende, som bare venter på at blive sat i spil. Borgmester Jens Ive er helt galt afmarcheret, skriver samfundsdebattøren Preben Etwil.

Debatindlæg af: Preben Etwil

Rudersdals borgmester Jens Ive foreslog kort før jul, at familien skal kunne påtage sig flere opgaver i ældreplejen. For ham skal ansvaret for ældreplejen tilbage til de pårørende og de frivillige. 

Jens Ive frabeder sig på det kraftigste, at hans forslag skal ses i en besparelsessammenhæng. Han er efter eget udsagn, kun drevet af ædle moralske principper.

Jens Ive ser tilsyneladende helt bort fra, at den ældre jo ikke kommer på plejehjem af lyst, eller fordi vedkommende er syg. Den ældre kommer fordi vedkommende, og ikke at forglemme de pårørende, ikke mere kan klare opgaven i den ældres eget hjem. Visitation til plejehjem bliver først bevilliget, når der foreligger et massivt og dokumenteret plejebehov, og at alle andre muligheder er udtømte.

Læs også:
Ældreplejen er ikke et hotel, hvor de pårørende kan stemple ud

Hvordan forestiller Jens Ive sig konkret, at de pårørende skal »mere på banen« for at aflaste kommunens økonomi?

For der findes ikke i dag, en betydelig uudnyttet ressource blandt de pårørende, som bare venter på at blive sat i spil. Her er Jens Ive helt galt afmarcheret. Mange pårørende gør allerede i dag en stor indsats og tager ansvar. Der findes naturligvis undtagelser, men det kan ikke løses ved tvang og kontrakter.

Pårørende kan naturligvis lave kaffe, tage af bordet og vaske op efter sig, lave småindkøb, gå tur, holde i hånd, tage med til lægen og være kontakten til hjælpesystemet, hvis det falder ind i en naturlig besøgssammenhæng. Men fri os for, at de skal lave mad, gøre rent eller andre basale plejeopgaver. Det er heller ikke uvæsentligt at vide, at mange pårørende selv har et skrøbeligt fysisk og psykisk helbred.

For uanset hvordan man end vender og drejer det, så skal der i en kommunal institution være styr på driftsviden og driftsopgaver. Det kan man ikke overlade til nok så hjælpsomme pårørende, for man kan slet ikke drive et plejecenter alene på, om pårørende tilfældigvis kan hjælpe til i større eller mindre grad.

Hvad vil kommunen fx gøre, hvis en ældre faktisk bliver forsømt eller misplejet, selvom plejecenteret har en ”kontrakt” om det modsatte med en pårørende? 

Ja, det lyder jo smukt, at ville overdrage flere af plejefunktionerne til de pårørende og de frivillige, men frivillige ildsjæle alene har som Robert Olsen, forstander på Kofoed Skole, udtrykker det: ”en tendens til enten af brænde ud eller også brænde alle i sin nærhed”.

I realiteten er Jens Ives forslag om at familien og de pårørende i højere grad end i dag skal overtage forskellige plejefunktioner, med til at lægge gift for det frivillige sociale arbejde. 

For hvilke frivillige personer ønsker at gå ind og lave ulønnet kommunalt plejearbejde? 

Det var jo det, der ville blive realiteten, hvis Jens Ive kom igennem med sit forslag.

Pleje kræver både faglighed og stabilitet, og det er langt fra alle pårørendes kernekompetancer.

Nej, Jens Ive skulle hellere støtte initiativer, der gjorde det attraktivt, at øge det sociale og frivillige arbejde i plejesektoren. Til glæde for plejehjemsbeboerne – og såmænd også de frivillige.

Kig på lokalerne. Kig på nærmiljøet. Kig på de lokale ledelser og medarbejdere. Men kig først og fremmest på mulighederne for at inddrage de pårørendes viden og erfaring.

I stedet for at Jens Ive bruger al sin energi på superliberalistisk bragesnak om at ældrepolitikken burde komme tilbage til familien, skulle han hellere på kommunens vegne komme til lommerne. For med det stigende antal borgere, der har et reelt plejebehov, vil de kommunale udgifter automatisk stige på dette område (også kaldet det demografiske pres) – også selv om borgmesteren drømmer om, at det frivillige arbejde i fremtiden kan øges. 

Hvis ikke, bliver der tale om massive nedskæringer på ældreområdet, og det kan Jens Ive ikke snakke sig uden om.

Læs også:
Fremtidens lederberedskab – en ny velfærdsmodel baseret på frivillige

Fakta om Preben Etwil

Preben Etwil (født i 1951 og cand. polit. fra 1980)
Han er partipolitisk uafhængig samfundsdebattør og tidligere kontorchef i Danmarks Statistik med speciale i offentlig økonomi, miljø- og energi, betalingsbalance og sociale forhold.
Underviste en årrække på Saxo-Instituttet på Københavns Universitet i Modernitet og velfærdshistorie.
Har ligeledes gennem en årrække anmeldt en lang række økonomiske, historiske og politiske bøger – primært gennem internetportalen www.historieonline.dk.