Del artiklen:

Statsministeren vil have flere børn anbragt uden for hjemmet. Faktisk er udviklingen igennem det seneste årti gået den modsatte vej. Men der er meget store kommunale forskelle. Se din kommunes tal her.

Af Uffe Gardel, [email protected]

Siden 2011 er antallet af børn anbragt uden for hjemmet støt og roligt gået nedad.

Ved årsskiftet 2018-2019 var 11.715 børn anbragt uden for hjemmet, hvilket er det laveste tal, der er opgjort af Danmarks Statistik, siden opgørelsen begyndte i 2011. Ved udgangen af 2011 var 12.804 børn anbragt uden for hjemmet, og tallet er dermed faldet omkring fem procent i denne periode.

Et blik ud over landet viser dog endog meget store forskelle i udviklingen. Der er kommuner, hvor antallet af anbringelser er steget med helt op mod en tredjedel eller mere, mens antallet omvendt er faldet lige så meget i visse andre kommuner.

På landsplan udgjorde antallet af anbragte børn ved forrige årsskifte 10,1 promille af samtlige børn i alderen 0-17 år, men også niveauerne er meget forskellige fra kommune til kommune.

Relativt flest anbringelser finder vi i Lolland og Langeland kommuner, hvor henholdsvis 34 og 29 promille af børnene er anbragt. Lavest ligger en række omegnskommuner omkring København med anbringelsespromiller på fire til fem – med 3,0 i Vallensbæk som det laveste tal.