Del artiklen:
Gamle Scene, Det Kongelige Teater
Gamle Scene, Det Kongelige Teater - Foto: Det Kongelige Teater

Kulturministeriet havde travlt med at få ryddet skrivebordene op til det nye år, for den ene meddelelse efter den anden blev sendt afsted i lind strøm. Her følger en kort opsummering af indholdet i meddelelserne.

Af Lene Vind, [email protected]

Kort før jul fik Bertel Haarder (V) en før-julegave, da fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) udpegede en ny bestyrelse for Det Kongelige Teater og formandsposten gik til den erfarne politiker fra Venstre. Bertel Haarder afløser Lisbeth Knudsen, som har siddet på posten siden 2016.

I meddelelsen fra Rasmus Prehn hedder det, at Bertel Haarder er et oplagt valg til formand, fordi han kan bygge bro mellem finkultur og det folkelige.

”Jeg vil lægge mig i selen for, at Det Kongelige Teater i endnu højere grad bliver hele Danmarks teater. Jeg er samtidig glad for at træde til på et tidspunkt, hvor omprioriteringsbidraget ophører, og jeg ser med stor forventning frem til samarbejdet med teaterchef Kasper Holten og hans medarbejdere,” udtalte Bertel Haarder i forbindelse med udnævnelsen.

Udpegningen blev dog straks mødt med kritik fra blandt andre Politiken, fordi Bertel Haarder nu sidder både som formand for Folketingets Kulturudvalg og for Det Kongelige Teater. Haarder har siden svaret på kritikken og tilbudt at trække sig fra kulturudvalget.

”Jeg har aftalt med statsministeren, at der ikke må være nogen som helst interessekonflikt. Og det kan klares med, at jeg enten melder mig inhabil, eller at jeg bytter med noget andet. Og det er det sidste, jeg foretrækker,” siger Bertel Haarder til Ritzau.

19,2 mio. kroner til inklusion i idrætsfællesskaber

Rigtig mange idrætsudøvere får glæde af en anden før-julegave, som blev uddelt sidst i  december 2019 af den fungerende kulturminister. 

Kulturministeriet modtog 79 ansøgninger til puljen ’Inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt’ og alle ansøgninger skulle understøtte nye innovative partnerskabsprojekter mellem flere forskellige aktører med henblik på at bidrage til, at udsatte borgere sikres øget idrætsaktivitet, inklusion og fastholdelse i lokale fællesskaber. Puljens indsatser er målrettet både socialt udsatte unge og voksne, børn og familier i risikozonen samt personer med funktionsnedsættelser. 

Ud af 79 ansøgninger udvalgte ministeren 13 nye idrætsprojekter, der er spredt Ud over hele danmarkskortet. De henvender sig til et bredt spektrum af forskellige grupper af udsatte borgere bl.a. psykisk sårbare, hjemløse, borgere med funktionsnedsættelser, kriminalitetstruede unge og piger med minoritetsbaggrund.

Alle projekterne kan ses her.

Læselysten skal nu vækkes til live

35 biblioteker har fået tilskud til læselyst-projekter, der skal give børn i hele landet bedre mulighed for at komme i kontakt med litteratur i skolernes fritidsordninger.

Projekterne er en del af en koordineret nationalt indsats, som skal være med til at løfte udfordringerne med børns dalende læselyst. I november introducerede Rasmus Prehn læselystpuljen, der er en del af Kulturministeriets læselystindsats. Formålet er at styrke børns læselyst og åbne op for sociale læsefællesskaber i skolernes fritidstilbud.   

Oversigt over støttede projekter under puljen Læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud kan findes her.

Fortidens skatte bliver nu gemt godt

Også landets museer blev tilgodeset op til jul. Folketingets Finansudvalg har således godkendt regeringens ønske om at anvende 16,6 mio. kr. til en ekstraordinær bevilling til nye museumsmagasiner. 

Finansieringen af magasinerne kommer delvis fra en pulje på 10,7 mio. kroner, som Slots- og Kulturstyrelsen netop har uddelt til styrkelse af samlinger og forskning på en række museer samt 
fra den tidligere regerings projekt ’Kend dit Land’, som blev skrottet af den nuværende regering.  
Midlerne anvendes til følgende magasinprojekter:

• Brunde (Museum Sønderjylland): 1,0 mio. kr.
• Fensmark (Museum Sydøstdanmark): 0,3 mio. kr.
• Trige (Den Gamle By, Kvindemuseet, Naturhistorisk Museum, Moesgaard Museum, Randers Kunstmuseum):4,6 mio. kr.
• Tejn (Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum): 2,6 mio. kr.
• Svendborg (Naturama): 1,5 mio. kr.
• Ribe (Sydvestjyske Museer, Ribe Kunstmuseum, Esbjerg Kunstmuseum, Fiskeri- og Søfartsmuseet): 2,6 mio. kr.
• Nykøbing Falster (Museum Lolland-Falster): 1,5 mio. kr.
• Thisted (Museum Thy): 1,0 mio. kr.
• Hjerl Hede (Holstebro Museum): 1,5 mio. kr.