Del artiklen:
Luftforureningen er aftagende herhjemme, men koster alligevel 4.200 for tidlige dødsfald og en regning til samfundet på 79 milliarder kroner. Det viser de seneste resultater fra Aarhus Universitets overvågning af luftkvaliteten. (Arkivfoto)
Luftforureningen er aftagende herhjemme, men koster alligevel 4.200 for tidlige dødsfald og en regning til samfundet på 79 milliarder kroner. Det viser de seneste resultater fra Aarhus Universitets overvågning af luftkvaliteten. (Arkivfoto) - Foto: Malene Anthony Nielsen/Ritzau Scanpix

Selv om luften generelt er blevet renere, får cirka 4.200 personer årligt afkortet livet på grund af os og røg.

Af Ritzau, [email protected]

Luftforurening er skyld i, at cirka 4.200 danskere hvert år dør for tidligt.

Det viser en ny rapport, som forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet står bag. Rapporten bygger på målinger af luftforureningen i de fire største danske byer.

De 4.200 for tidlige dødsfald, der relateres til luftforurening, er et gennemsnitstal for 2018, som forskerne har regnet sig frem til. Tallet er en stigning på cirka 1.000 dødsfald i forhold til året før.

Det skyldes ifølge forskerne to ting: Dels har man forbedret metoden til at beregne for tidlige dødsfald. Og dels er man blevet bedre til at se sammenhænge mellem sygdom og luftforurening.

– Nye forskningsresultater peger på, at luftforureningen har en større rolle i forhold til sygdom end tidligere. Det er dog kun en del af forklaringen.

– Den anden og vigtigste del er, at vi har forbedret vores modelberegninger, så der er bedre overensstemmelse mellem målinger og modelberegninger, siger seniorforsker Thomas Ellermann.

Partikelforureningen er faldet med 25 procent
Det opjusterede tal for de tidlige dødsfald skyldes ikke en øget luftforurening.Tværtimod er luften generelt blevet mindre forurenet de senere år.

– Hvis man for eksempel kigger på partikelforureningen, som er den, der betyder mest i forbindelse med befolkningens sundhed, så er koncentrationerne af de fine partikler faldet med omkring 25 procent gennem de seneste ti år, siger Thomas Ellermann.

Som årsager til den aftagende forurening nævner han nye standarder for partikelfiltre og katalysatorer på biler, lastbiler og busser.

Mængden af sod på H.C. Andersens Boulevard i København, der er en af landets mest trafikerede veje, er faldet med omkring 60 procent i løbet af de ni år, man har målt luftkvaliteten.

Forskerne har beregnet, at luftforurening årligt koster samfundet 79 milliarder kroner. Det er omkostninger til eksempelvis behandling af sygdomme og lidelser forårsaget af luftforurening.

Aarhus Universitet udfører opgaven med at overvåge luftforureningen for Miljøministeriet.

Miljøminister Lea Wermelin (S) ser med stor alvor på luftforurening.

– Ren luft er en vigtig prioritet for regeringen, så vi er i gang med at se nærmere på, hvordan indsatsen for ren luft i Danmark kan styrkes. Det spiller også sammen med vores andre ambitioner på eksempelvis klimahandlingsplan og elbilskommission, siger hun i en skriftlig kommentar.

FAKTA: Forurening af luften måles i de fire største byer

 • Miljøstyrelsen overvåger luftforureningen sammen med Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE.

 • Der er otte målestationer i de fire største dansker byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg.

 • Desuden er der fire målestationer uden for byerne.

 • Forureningen kommer blandt andet fra biler, lastbiler, busser og skibe. Den kommer også fra energiproduktion, virksomheders udledning og fra udledning fra brændeovne.

 • Men luften er grænseoverskridende, så en del af forureningen kommer drivende ind til os fra andre lande.

 • Luftforurening påvirker menneskers helbred. Hvor farlig forureningen er, afhænger af, hvilke stoffer der er i luften, og hvor store mængder der er.

 • Det er især folk, der i forvejen har problemer med vejrtrækning eller blodkredsløb, der kan blive påvirket af luftforurening.

 • De senere år er luftforureningen i Danmark generelt blevet mindre.

 • Eksempelvis er forureningen med fine partikler, der kan trænge dybt ned i luftvejene, faldet med omkring 25 procent gennem de seneste ti år.

 • Blandt årsagerne til den aftagende forurening er indførelse af partikelfiltre og katalysatorer på biler, lastvogne og busser.

 • Desuden er blyindholdet i benzinen udfaset, og røgen fra kraftværkerne renses.

Kilder: Miljøstyrelsen, Aarhus Universitet.

/ritzau/