Del artiklen:
Hovedstadskommunerne vil have ændret formålet med den kommunale udligning, så der også tages højde for forskelle i borgernes leveomkostninger.
Hovedstadskommunerne vil have ændret formålet med den kommunale udligning, så der også tages højde for forskelle i borgernes leveomkostninger. - Foto: Bjarke Maccarthy/Ritzau Scanpix

Hovedstadskommunerne vil have ændret formålet for den kommunale udligning, så de høje leveomkostninger i hovedstaden også regnes med.

Af Arne Ullum, [email protected]

Formålet med den kommunale udligning skal ifølge et udspil fra de 31 hovedstadskommuner i Stopforskelsbehandlingen.nu udvides, så systemet også medvirker til at udligne forskelle i leveomkostningerne for borgerne i de forskellige kommuner.

“Det er vores opfattelse, at leveomkostningerne generelt er højere i hovedstadsområdet – ikke kun i forhold til priser på leje- og ejerboliger. Konkret mener vi, at det er op til Indenrigsministeriet at sikre, at leveomkostningerne de forskellige steder i landet tages i betragtning på en fornuftig og balanceret måde, således at borgerne i bl.a. hovedstadsområdet ikke både skal leve med højere leveomkostninger og med urimelig høj udligning,” siger Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S) i en mail til NB-Økonomi.

Så sent som i 2018 slog det særlige Finansieringsudvalg under Social- og Indenrigsministeriet fast (side 118 i rapporten), at udligningssystemet skal “sikre kommunerne nogenlunde ensartet økonomisk udgangspunkt for opgavevaretagelsen”.

Formålet har været et stridspunkt i de seneste års udligningsdebat. Populært sagt har borgmestre fra især yderkommunerne ofte set bort fra ordet ‘nogenlunde’ og talt om samme økonomiske udgangspunkt, mens hovedstadsborgmestre har set bort fra, at der alene tales om kommunernes opgavevaretagelse og dermed ikke borgernes leveomkostninger.

‘Det handler om rimelighed over for borgerne’

Men nu melder hovedstadskommunerne klart ud, at formålet for systemet bør ændres, så det i en vis grad også tager højde for forskellene i leveomkostninger.

“For os handler det simpelthen om, at det er urimeligt over for borgerne i hovedstadsområdet, at en stor del af deres skattekroner går til at holde skatten lavere for familier som deres andre steder i landet, som har et meget større rådighedsbeløb,” siger Steen Christiansen.

En væsentlig årsag til de højere leveomkostninger i hovedstaden er større boligudgifter både på lejemarkedet og for de private boligejere på grund af de højere huspriser. 

Mange økonomer blandt andet også Vismændene har tidligere advaret om, at kompensere boligejerne for høje huspriser gennem lavere boligbeskatning, fordi det i givet fald blot ville få huspriserne til at stige yderligere.

Steen Christiansen siger, at hovedstadskommunerne vil overlade til økonomerne at vurdere i hvilket omfang, eventuelle skattesænkninger eller stigninger påvirker huspriserne. Men han peger på, at det slet ikke er givet, at hovedstadskommunerne vil sænke skatten, hvis de får deres ønske om mindre udligning opfyldt.

“For det første, ville de penge, kommunerne kunne få, hvis de skulle betale mindre i udligning til resten af landet, ikke nødvendigvis gå til lavere skatter. De kunne også gå til at forbedre serviceniveauet i kommunerne for de familier, der oplever, at deres rådighedsbeløb er lavere, fordi de bor i hovedstadsområdet. Det ville jo være op til de enkelte kommuner at beslutte. For det andet er leveomkostningerne ikke kun højere for boligejerne i hovedstadsområdet, men også for de borgere, der bor til leje,” siger Steen Christiansen.