Del artiklen:
En ny kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsatser, som Statens Institut for Folkesundhed står for, viser, at langt de fleste kommuner har implementeret Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. (Arkivfoto)
En ny kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsatser, som Statens Institut for Folkesundhed står for, viser, at langt de fleste kommuner har implementeret Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. (Arkivfoto) - Foto: Tommy Kofoed/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix

Otte ud af 10 kommuner har implementeret Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på tobak, alkohol, fysisk aktivitet, kost og mental sundhed. Men arbejdet slutter ikke der, påpeger KL.

Af Jørn Sørensen, [email protected]

Det skal være nemmere for danskerne at vælge den sunde livsstil.

Derfor tilbyder flere og flere kommuner blandt andet hjælp til rygestop, røgfri miljøer hvor børn og unge færdes, og der tænkes i bedre muligheder fysisk aktivitet i byplanlægningen.

87 kommuner vurderer, at deres indsatser på henholdsvis tobak og på alkohol lever op til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. På mad og måltider svarer 84 kommuner, at deres indsatser lever op til anbefalingerne, mens det på mental sundhed er hele 89 kommuner. 

Det viser en større kortlæg af kommunernes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, som Statens Institut for Folkesundhed står bag. 

”Kommunerne er den vigtigste offentlige aktør i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter af deres liv i kontakt med kommunen – fx via sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og ældrepleje. Derfor har kommunerne nogle helt unikke muligheder for at arbejde sundhedsfremmende, og kortlægningen her viser med al tydelighed, at det er et område, kommunerne lægger mange kræfter i,” siger Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

Kampen mod ulighed i sundhed er vigtig

Siden kortlægningen af kommunernes forebyggelsesindsatser begyndte i 2013, ses en tendens til et lille fald fra 2017 til 2019 i antallet af kommuner, der har implementeret Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på en række områder.

”Vi er kommet langt med forebyggelsen i kommunerne, siden vi fik opgaven i 2007. Men de nye resultater viser også, at vi ikke må hvile på laurbærrene. Det er vigtigt, at vi fortsat prioriterer den sundhedsfremmende og forebyggende opgave højt,” siger Jette Skive.

Hun peger især på den store udfordring med at bryde den sociale ulighed i sundhed som et vigtigt fokusområde for kommunerne.

”Der er forskellige livsvilkår, som, vi ved, påvirker både vaner og ikke mindst uvaner, når det kommer til trivsel og livsstilsfaktorer som cigaretter, alkohol, manglende motion og usund kost. Indsatsen mod ulighed i sundhed skal op i gear, og der er brug for en bred indsats, hvor vi som kommuner samarbejder bredt med alle relevante aktører, fx ungdomsuddannelser, boligområder og virksomheder,” siger Jette Skive.

Kortlægningen følger også op på kommunernes brug af KL’s udspil fra januar 2018 ”Forebyggelse for fremtiden”. Udspillet har været drøftet politisk i to ud af tre kommuner og har afstedkommet nye prioriteringer på forebyggelsesområdet i over halvdelen af kommunerne.