Del artiklen:
(Arkiv) Sagsbehandlere på jobcentrene har i gennemsnit fået færre sager på deres bord. Det er især nogle grupper af ledige, der er prioriteret i de enkelte kommuner.
(Arkiv) Sagsbehandlere på jobcentrene har i gennemsnit fået færre sager på deres bord. Det er især nogle grupper af ledige, der er prioriteret i de enkelte kommuner. - Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Både Socialrådgiverne og HK bekræfter udviklingen. HK Kommunal frygter dog, at området igen vil blive ramt af besparelser.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

To spørgeskemaundersøgelse bekræfter tendensen: I flere og flere kommuner kan sagsbehandlerne i jobcentrene se bunken af sager blive mindre.

Det er altså ikke kun de frontløberkommuner, som der har været stort fokus på, der investerer i beskæftigelse og sørger for et mere personligt møde mellem sagsbehandlere og arbejdsløse borgere, men en større tendens i kommunerne.

Sagsbehandlernes organisationer, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforbund, siger dog samstemmende, at der er store forskelle på, hvordan det udmøntes, og det er ikke alle sagsbehandlere, der får bedre tid til borgerne.

Den nyeste spørgeskemaundersøgelse er fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. I to omgange – i 2016 og 2018 – har forskerne bedt kommunerne svare på en række spørgsmål i et spørgeskema. Svarene viser, at to trediedele af kommunerne i perioden satte antallet af sager pr. sagsbehandler betydeligt ned.

Resultatet bekræfter tendensen fra en spørgeskemaundersøgelse fra 2017, hvor knap halvdelen af kommunerne fortalte, at de investerer i en aktiv beskæftigelsespolitik for at opnå besparelser på længere sigt.

Færre sager skaber større tillid hos borgerne

I Dansk Socialrådgiverforening har politisk konsulent på beskæftigelsesområdet Mette Laurberg  hørt om en del kommuner, der investerer og bringer sagsantallet ned. Det giver god mening at gøre det, siger hun og henviser til et forsøgsprojekt på et jobcenter i Københavns Kommune, hvor sagsbehandlerne har betydeligt færre borgere at tage sig af. 

“Det giver en større mulighed for at skabe tillid, og det er helt afgørende for at gribe de udfordringer, som borgere, der måske har været væk fra arbejdsmarkedet i 10 år, kan møde i en virksomhedspraktik”.

I projektet kan borgerne henvende sig direkte til sagsbehandleren på mail eller telefon.

“De kan reagere hurtigt, hvis en borger har brug for sparring og mødes et andet sted end på jobcenteret, hvilket kan betyde meget for en borger, der for eksempel har angst. Det giver en anden mulighed for løbende at følge op på den enkelte borgers forløb og en bedre kontakt og betyder også rigtig meget for mødet og det, der sker i sagen”,  siger Mette Laurberg.

Pas på med besparelserne

“Det er en meget positiv udvikling,” siger Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal,der har mange sagsbehandlere blandt sine medlemmerne.

Mads Samsing er dog bekymret for, at den nye LAB-lov får kommunerne til at tænke i besparelser på beskæftigelsesområdet, fordi nogle af de bureaukratiske regler afskaffes.

“Vi hører om, at flere kommuner varsler besparelser på beskæftigelsesområdet, og det vil jo gå ud over målet med investeringerne, nemlig at der er mere tid til den enkelte borger.”

Flest ressourcer til at få de stærkeste i arbejde

Københavns Kommune har tidligere oplyst til NB-Beskæftigelse, at sagsantallet i forsøgsafdelingen er 50 pr. medarbejder, mens en almindelig medarbejder i kontanthjælpsafdelingerne har 100 sager.

Læs også:
Fik du læst: København: 100 sager pr. medarbejder i almindelige kontanthjælpssager

Der har været mest opmærksomhed om kommuner, der investerer i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere – altså de borgere, der vurderes at være længst fra at kunne få et job.

Men VIVE’s spørgeskemaundersøgelse fra 2016-2018 viser, at kommunerne også i høj grad har investeret i jobparate ledige, altså dem, der er tættest på arbejdsmarkedet.

Læs hele artiklen med tal og forskningsresultater ved at klikke på nedenstående link

Læs også:
To trediedele af kommunerne har betydeligt færre sager pr. sagsbehandler