Del artiklen:
Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) - (Arkivfoto)
Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) - (Arkivfoto) - Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Sundhedsminister Magnus Heunicke holdt en speed talk på KL’s sundhedskonference, hvor han talte om alt muligt andet, end det der stod øverst på kommunernes forventningsdagsorden.

Af Steen Houmark, [email protected]

”Vi er nødt til at tænke nyt og ikke gøre det samme i morgen som i dag.” 

Sådan lød det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på KL’s sundhedskonference tirsdag. Alligevel får kommunerne ikke den efterlyste sundhedsreform. 

Overskriften ‘Kvalitet i det nære sundhedsvæsen – vi starter indefra’ havde mandag fået 1.000 politikere og embedsfolk til at møde op i Kolding til KL’s årlige sundhedskonference.

Her var der fra dagens begyndelse lagt op til en lang række intense og skarpt skårede debatter om kvalitet i ledelse; hvordan kvalitet kan give mening for borgerne og dilemmaer og løsninger for fremtidens nære sundhedsvæsen.

Kommunerne rykker rundt for at få ministeren i tale

Sundhedsministeren, som oprindeligt var sat til at komme i begyndelsen af dagen, havde ikke meldt afbud, som konferencens facilitator, journalist Kurt Strand, konstaterede.

”Han kommer bare senere på grund af en presset kalender, så derfor har vi rykket rundt i dagens program”, sagde Kurt Strand.

Som et par deltager i salen humoristisk udtrykte det ”Det er sgu rigtig kommunalt – vi rykker altid rundt, når de andre ikke lige har tid til os.”

null
Deltagere på KL's konference i Kolding tirsdag.

Kommunerne: Der er brug for en reform, og pengene skal følge opgaverne

Ministerens manglende tilstedeværelse fra dagens begyndelse gav mulighed for, at medlemmer af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg kunne opstille en række forventninger til ministeren.

Forventningerne var tydelige: Med flere ældre og flere kronisk syge er der behov for en klarere ansvarsfordeling mellem sygehusene, der udskriver patienterne, og kommunerne, der skal stå for plejen, når patienterne vender hjem.

”Vi har brug for nu ude i kommunerne at vide, hvem har ansvar for hvad, når man nu flytter opgaverne ud,” sagde Jette Skive (DF), der er formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg og rådmand i Aarhus. Hun fortsatte:

”Vi har de sidste ti år lappet det nære sundhedsvæsen for egen regning, nu skal der penge og retningslinjer til.”

Dermed efterlyser hun den længe efterspurgte sundhedsreform, hvilket hun fik støtte af fra rådmand Mads Duedahl (V) fra Aalborg og Jens Kristian Hedegaard (V), der er formand for Social- og sundhedsudvalget i Holstebro.

”Vi kan ganske enkelt ikke blive ved med at betale det nære sundhedsvæsen selv, når der bliver flere borgere og flere opgaver, der kommer fra regionerne, så der skal penge til,” understregede Jette Skive.

Spørgsmålet var så, om Magnus Heunicke vil imødekomme kommunerne for en reformering af organiseringen af sundhedsvæsnet, så opgavedeling og finansiering mellem kommuner og regioner blev mere tydelige og anvendelig, som Mads Duedahl udtrykte det.

Sweet talk, speed talk, konsulentplancher og stikpiller

Sidst på dagen blæste sundheds- og ældreministeren så ind på scenen, hvor han i speed talk-stil takkede deltagerne for deres engagementet i sundhedsvæsenet, som ifølge ham og regeringen er et emne, der ligger i top tre hos danskerne.

Det meste af oplægget om de nationale visioner for fremtidens nære sundhedsvæsen var en lang tale, hvor han ved hjælp af nogle konsulentplancher gentog kendt viden for konferencens deltagere: ‘Der bliver flere ældre over 80 år og vi får langt flere diabetikere’.

Ministeren har naturligvis også, som hans kollegaer, en personas med i sin tale.

Han hedder ikke Arne eller Eva-Pernille, men maleren John, der er ramt af halskræft og grundet hans uddannelsesniveau er udsat for ”ulighed i sundhed”. Kræftpakken virkede, men vi skulle gøre mere for mennesker som John, der har svært ved at navigere i sundhedsvæsnet.

Og regeringen vil prioritere sundhed, det skulle ingen af de 1.000 deltagere i salen være i tvivl om ”Det nye normale bliver, at pengene følger demografien,” sagde ministeren.

Men han sagde samtidig ikke noget som helst om, at mængden og karakteren af opgaver, der glider fra hospitalerne ud i den kommunale sektor, ikke har meget med demografien at gøre. Kommunerne kan derfor ikke forvente at få deres ekstraudgifter ved opgaveglidningen dækket.

Et par stikpiller til kommunerne var der også plads til fra en oplagt minister, der talte i et forrygende tempo.

”I skal lade være med at slås med regionerne og i stedet se på løsninger,” sagde han mellem to sætninger, inden han gik videre til rygeforebyggelsen.

”Røgfri skole bliver nu til lovgivning. Det er ikke fordi, jeg går ind for central styring, men når kun 40 kommuner har indført ‘Røgfri skole’ – så bliver det altså til lov,” sagde ministeren og henviste til rygning og de skadevirkninger, alle i salen kender til.

Fremtidens sundhedsvæsen: En plan i tre faser uden tidshorisont

Først til sidst kom han i nærheden af noget, der kan minde om begrebet sundhedsreform.

”Vi er nødt til at tænke nyt. Der er ingen af de udfordringer, vi har på sundhedsområdet, som vi kan løse, hvis vi gør det samme i morgen, som vi gør i dag.”

Alligevel gav Heunicke ikke svar på, hvornår kommunerne og danskerne får en sundhedsreform. Det bliver i alt fald ikke i morgen.

Deltagerne på konferencen måtte forstå, at regeringen har en trefaset plan. Først skal man skaffe 1.000 sygeplejersker, og så i fase to vil man inddrage KL, regionerne, interesseorganisationer og foreninger.

”Og det er her, vi er,” sagde ministeren og pegede på en meget lang tidslinje, der illustrerer fase to.

Fase tre er den politiske fase, og her vil han gerne have en bred politisk aftale. Uden at han dog kom ind på, hvad en sådan kan indeholde.

Medlemmer af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, syge, pårørende og ansatte i sundhedsvæsenet kan med andre ord kigge langt efter regeringens længe ventede sundhedsreform.

Satser på en aftale, der kan overleve et folketingsvalg

Sundheds- og ældreministeren ville ikke sætte dato på, hvornår planen offentliggøres.

”Man skal have respekt for faserne i det her. Det kræver en køreplan at få reformeret sundheden,” sagde Magnus Heunicke.

Dog lovede han, hårdt presset af Kurt Strand, at planen er kendt inden næste folketingsvalg.

”Min ambition er en bred politisk aftale, der kan overleve et folketingsvalg,” sagde Magnus Heunicke. På den led udtrykker han måske en usikkerhed i regeringen.

Det var i alt fald nogle af tilhørernes bemærkninger efterfølgende, hvor man også undrede sig over det nøl og den uigennemsigtighed, som regeringen flere gange har illustreret også på socialområdet, hvor man på den ene side har en holdning, men samtidig ikke vil være konkret i forhold til hvilken plan, man har.

I Venstre undrer psykiatri- og ældreordfører Jane Heitmann sig over, at regeringen ikke kan blive mere konkrete på, hvornår danskerne kan forvente en sundhedsreform.

”Det er helt åbenlyst, at der er nogle udfordringer i det danske sundhedsvæsen, som i den grad kalder på handling. Alle efterspørger det,” siger Jane Heitmann til Ritzau tirsdag efter konferencen.