Del artiklen:
Hjørring rådhus. (Arkivfoto)
Hjørring rådhus. (Arkivfoto) - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

En kommune kan ikke erstatte fastansat personale på et plejehjem med besøg af hjemmeplejen. Det fastslår Ankestyrelsen, men afgørelsen er ikke så enkel endda.

Af Steen Houmark, [email protected]

Det var ikke i orden, da Hjørring Kommune lavede plejeboliger om til ældreboliger og udskiftede det faste personale med hjemmeplejens, fastslår Ankestyrelsen.

Det kan lyde enkelt, men det er det ikke, for den personlige hjælp og pleje, den enkelte borger skal have på et plejehjem, må ifølge servicelovens paragraffer ikke være anderledes end i en almindelig bolig.

Den pleje og hjælp, en kommune skal visitere, skal nemlig uanset boligforhold være tildelt individuelt og konkret og leveret tilpasset den enkelte borgers behov.

Alligevel har Ankestyrelsen givet beboerne på Havbakken i Hjørring medhold i, at kommunens beslutning om at erstatte det faste personale på Havbakken med hjemmehjælp ikke var lovlig.

Læs også:
Ældre Sagen stævner kommune for at svigte svækkede ældre

Ankestyrelsen har derfor ophævet kommunens afgørelse, og pålægger kommunen at genoptage den oprindelige måde at levere hjælpen på – nemlig via fast plejehjemspersonale. Det fremgår ifølge Ældresagen af afgørelsen af 22. januar 2020, som nu er sendt til de beboere, der har klaget.

Ankestyrelsen blander sig i kommunens organisering og styring

Ankestyrelsen skriver i afgørelsen:

Du har fortsat ret til levering af hidtidig hjælp gennem det faste tilknyttede personale, der skal være på et plejecenter, og ikke gennem anden leverandør, fx kommunens hjemmepleje.”
Kommunen skal derfor ifølge Ældresagens fortolkning genoptage den bevilgede hjælp gennem den bevilgede servicepakke fra plejecentrets faste personale. På den måde blander Ankestyrelsen sig i kommunens organisering.
Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, glæder sig over Ankestyrelsens afgørelse:
“Det glæder mig, at beboerne og deres pårørende har fået medhold i denne sag. Det har været et trist forløb, som har haft helt uacceptable konsekvenser for beboerne, der burde kunne have tillid til deres kommune.” siger han.

Hjørring Kommune har i hele processen fastholdt at have handlet inden for lovens rammer. Ældre Sagen har været uenig i dette, og besluttede derfor at gå ind i sagen.

I følge Ældre Sagens direktør er sagen principiel

Ældre Sagens direktør ser Ankestyrelsens afgørelse i Hjørring som en vigtig principiel afgørelse for alle ældre i Danmark
“Med Ankestyrelsens afgørelse har vi fået stadfæstet, at kommunerne ikke bare kan erstatte det fasttilknyttede personale i en plejebolig med hjemmehjælp for at spare penge,” siger han.

NB-Nyt må dog konstatere, at sagen ikke er en principafgørelse., men en konkret afgørelse fra Ankestyrelsen. Det er nemlig således, at Ankestyrelsen først skal vurdere, om en afgørelse, som den i Hjørring, er så principiel eller generel, at den skal udsendes som en principmeddelelse.

En sag er ifølge Ankestyrelsen egnet som principafgørelse, hvis der er tvivl om, hvorvidt en lovregel er brugt rigtigt, eller hvis man skønner, at en afgørelse får betydning for praksis på området.

Kommunen er i gang med at studere afgørelsen

Til NB-Nyt skriver Hjørring Kommune, at man er i fuld gang med at studere afgørelsen særligt i forhold til, hvad afgørelsen giver anledning til, at kommunen skal foretage sig.

For Ældre Sagen er det en principiel sag, blandt andet fordi man på nuværende tidspunkt allerede kan se, at der inden for de næste 10 år vil komme til at mangle 25.000 plejeboliger på grund af den stærkt voksende ældrebefolkning over 80 år.

Her er man derfor bekymret for, at modellen fra Hjørring kan sprede sig til andre kommuner, som også kunne få den ide at omlægge mindre og dermed forholdsvis dyrere plejehjem til ældreboliger med hjælp fra hjemmeplejen.

“Det må ikke blive normen for fremtidige nedlæggelser af plejeboliger,” siger Bjarne Hastrup.

I det perspektiv er det interessant, at Ankestyrelsen har afgjort, at man ikke kan erstatte den hjælp, en borger får i en plejehjemsbolig, med hjælp fra hjemmeplejen.
 
Servicelovens paragraffer om hjælp og pleje er nemlig de samme, hvad enten borgen skal have hjælp i en plejehjemsbolig eller en almindelig bolig. 

Ældre Sagen vil nu tage kontakt til både Hjørring Kommune og KL.