Del artiklen:
(Arkiv) Sagsbehandlere fra beskæftigelsesområdet tager i flere kommuner fat i sygemeldte, når de er i genoptræning. Det gør overgangen hurtigere til job.
(Arkiv) Sagsbehandlere fra beskæftigelsesområdet tager i flere kommuner fat i sygemeldte, når de er i genoptræning. Det gør overgangen hurtigere til job. - Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ti kommuner arbejder tæt sammen på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet. Et nyt inspirationskatalog fra Social- og Indenrigsministeriet til kommunerne viser hvordan.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Der skal organisatoriske og kulturelle ændringer til i kommunerne, hvis de vil sætte beskæftigelse som vigtigste mål for sygemeldte, der har brækket benet eller har slidskader på grund af arbejdet.

Det er det overordnede budskab i det inspirationskatalog, som Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har vedlagt et nyt rangordning af kommunernes evne til at få syge tilbage i arbejde efter genoptræning.

Søjlerne mellem forvaltningerne skal ned for at lave en helhedsindsats. Det er på den politiske dagsorden for social- og beskæftigelsesindsatsen og altså også for sundheds- og beskæftigelsesindsatsen. 

Kan kigge ind i den anden forvaltnings journaler

De kommuner, som fremhæves i inspirationskataloget, samarbejder på tværs af de to forvaltninger. I nogle af kommunerne kan sagsbehandlerne endda kigge i den anden forvaltnings journaler om borgeren for at være informeret om status på genoptræning eller forventninger til, hvornår borgeren skal i arbejde. Det sker med borgerens accept.

Hillerød Kommune haft en medarbejder fra jobcentret til at sidde i genoptræningscentret én gang om ugen. Medarbejderen sidder i træningsafsnittet, hvor hun er synlig for borgerne, og hendes opgave er at være brobygger mellem jobcentret og genoptræningscentret.

Hun skal være tilgængelig for borgeren og samtidig vejlede, sparre og udveksle viden og information med fysio- og ergoterapeuterne for at styrke den tidlige, jobrettede indsats

Arbejder på at skabe fælles sprog og kultur

Kommunerne arbejder med at skabe et ‘fælles sprog’, fordi der er stor forskel på, hvordan behandlere i genoptræningen og sagsbehandlere i jobcentret opfatter de sygemeldte. Som det står i kataloget:

“Typisk var man på sundhedsområdet optaget af borgernes sygdomme og symptomer (funktionsevne), og det kunne komme til udtryk ved et stærkt fokus på, hvad borgerne ikke kunne. På beskæftigelsesområdet havde man derimod typisk fokus på arbejdsevne. Disse forskelle kunne i værste fald betyde forskellige tilgange til borgerne hos sagsbehandlere og terapeuter.”

Tønder, Gladsaxe og Vejle Kommuner har holdt fællesmøder med oplægsholdere fra begge forvaltninger for at takle det problem.

Jammerbugt Kommune holder møder med fagkoordinatorer og lederne på begge områder.

Gladsaxe Kommune har på baggrund af en fælles forståelse mellem de to forvaltninger lavet et princip om, at ”hvis man kan selv, så skal man selv”.

“Sådanne principper skal løbende italesættes på både ledelses- og medarbejderniveau,” skriver COWI, der har lavet inspirationskataloget.

I inspirationskataloget er der eksempler at hente fra ti kommuner, der ligger i den gode ende af benchmarket.

Læs hele artiklen på NB-Beskæftigelse

Læs også:
Samarbejde mellem forvaltninger får syge hurtigere i arbejde