Del artiklen:

Fagforbundet skal favne en bredere gruppe af medlemmer og ikke kun bibliotekarer, derfor ender et nyt navn nu med urafstemning blandt medlemmerne.

Af Lene Vind, [email protected]

Der var stor opbakning til Bibliotekarforbundets hovedbestyrelses forslag til et nyt forbundsnavn ved den nyligt overståede ekstraordinære generalforsamling i Odense. 

94 procent stemte ja til navnet ‘Forbundet Kultur og Information’. Dog stemte mere end 1/5 af de tilstedeværende for, at forslaget sendes til urafstemning, derfor skal alle medlemmerne nu tage stilling til navnet. Baggrunden for hovedbestyrelsens ønske om at skifte navn, kommer efter flere års overvejelser om det nuværende navn faktisk repræsenterer forbundets medlemmer. På bibliotekarforbundets hjemmeside hedder det, at navnet også skal afspejle kommende medlemmer og den udvikling, som uddannelsen og faget har gennemgået. 

En udvikling, som betyder, at det ikke længere kun er titel eller uddannelse, men også arbejdsopgaver og værdier, der udgør forbundets kerne. For og imod et nyt navn Det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, som det er refereret i nyhedsbrevet fra Danmarks Biblioteksforening, og i artiklen på Bibliotekarforbundets hjemmeside, at der var stor opbakning til formand Tine Segels argumenter for et nyt navn. ”At BF skal skifte navn handler om, at vi som forbund skal favne, at faget bliver bredere, og at faggrænser udviskes. Vores analyser af medlemmernes nuværende og kommende arbejdsmarked, og vores erfaringer fra studiestederne viser, at det ikke er titler, vi i fremtiden vil være fælles om. Derfor skal et nyt navn favne vores faglige fællesnævnere og også forskelligheder,” sagde Tine Segel. Efter en debat på generalforsamlingen blev forslaget sendt til afstemning og 94 procent sagde ja til det nye navn. Ganske få var dog uenige og de blev tungen på vægtskålen, da der blev begæret urafstemning og 26 medlemmer stemte for.  Et af argumenterne imod et navneskift er, at betegnelsen bibliotekar opfattes som et stærkt brand. En lignende diskussion er tidligere set i andre fagforbund, som er opkaldt efter titel eller uddannelse. 

Urafstemningen er gået i gang tirsdag 28. januar og afsluttes 5. februar, hvorefter afstemningsresultatet offentliggøres.