Del artiklen:
Henning Thiesen formand for DJØF
Henning Thiesen formand for DJØF - Foto: DJØF

Djøfs udspil er ikke et nyt styringsregime for den offentlige sektor. Tværtimod foreslår vi en ny tilgang, hvor vi lærer noget af den måde, vi har grebet den grønne omstilling an. Den offentlige sektor fortjener samme høje ambitionsniveau, skriver Henning Thiesen, formand for Djøf i en replik til Caroline Howard Grøn og Peter Bjerre Mortensen kritik af Djøfs udspil.

Af Henning Thiesen, Formand for Djøf, [email protected]

Lektor Caroline Howard Grøn og professor Peter Bjerre Mortensen kritiserer Djøfs udspil til, hvordan regeringen kan gribe sin bebudede nærhedsreform an i et indlæg 17. februar på NB-Nyt. 

Læs også:
Djøf-zombier, ATA-tid og offentlig styring

Caroline Howard Grøn og Peter Bjerre Mortensen ser udspillet som et forslag til et nyt styringsregime og læser, at vi udtaler os om minimumsnormeringer. De mener ikke, at en isoleret politisk målsætning om mere ATA-tid – tiden velfærdsmedarbejdere bruger ansigt til ansigt med borgeren – udgør et troværdigt opgør med unødvendigt bureaukrati. Desuden kritiserer de udspillet for ikke at komme med konkrete svar på den offentlige styrings store dilemmaer – svar som Caroline Howard Grøn og Peter Bjerre Mortensen erkender, at de ikke selv kender. 

Denne udlægning af vores udspil kan vi langtfra genkende. Djøfs udspil er ingenlunde et forslag til et nyt styringsregime for den offentlige sektor, tværtimod. Vi ligger ikke inde med et styringsregime, der på tilfredsstillende vis sikrer borgere mere nærhed og kvalitet. Det vi i stedet foreslår, er en ny tilgang, der skal hjælpe os til at finde løsninger, vi ikke har i dag. 

Her kan vi lære noget af den ambitiøse og samarbejdsorienterede måde, hvorpå store dele af Folketinget og samfundets aktører har grebet den grønne omstilling an. For vi har som samfund heller ikke løsninger på, hvordan vi lykkes med at nå 70-procents reduktionsmålet – men vi forpligter alligevel hinanden på at gøre, hvad vi kan for at finde dem. Djøf mener, at den offentlige sektor fortjener samme høje ambitionsniveau. 

Derfor foreslår vi, at regeringen og samfundets aktører forpligter hinanden på at finde løsninger, der gør, at velfærdsmedarbejdere får mere tid til de opgaver, der skaber arbejdsglæde og værdi for borgeren og – lige så vigtigt – at velfærdsmedarbejdere oplever en markant større faglig frihed til at planlægge deres arbejdsdag. 

Det mener vi er to gode pejlemærker for, hvordan vi sikrer mere nærhed og kvalitet for borgerne. Med andre ord er udspillet et bud på en ambitiøs målsætning – ikke en forestilling om et permanent målesystem. Det er to vidt forskellige ting. Og udspillet er heller ikke en erklæring for eller imod ønsket om minimumsnormeringer, som ingen steder er nævnt eller omtalt.  

Ligesom Caroline Howard Grøn og Peter Bjerre Mortensen har vi ikke færdige svar på den offentlige styrings store dilemmaer. Det kræver tid, tålmodig og nye idéer at finde dem. Det er derfor, vi foreslår, at regeringen opretter nærhedspartnerskaber, der over en årrække skal arbejde målrettet med at finde nye løsninger, der indfrier ambitionerne om mere tid og mere faglig frihed. Det vil kræve nye idéer fra politikere og repræsentanter fra myndigheder, private virksomheder, civilsamfundet, fagforeninger, interesseorganisationer – og ikke mindst eksperter. 

I udspillet foreslår Djøf syv fokusområder, som et nærhedspartnerskab med fordel kunne se på fx reduktion af proceskrav, risikobaserede tilsyn, puljereducering og reform-tålmodighed. Det er en start, men der skal flere idéer på bordet. 

Fra højre til venstre i Folketingssalen og i det faglige Danmark har der været stor opbakning til Djøfs udspil. Vi håber også at Caroline Howard Grøn og Peter Bjerre Mortensen vil samarbejde om det, vi har til fælles; et ønske om at skabe en offentlig sektor med mere tillid, faglighed og arbejdsglæde. Og det er uanset om samarbejdet sker i et nærhedspartnerskab, en kommission eller i andre former og modeller. For der er brug for alle gode kræfter og flere forskellige perspektiver og tiltag, hvis vi skal lykkes.