Del artiklen:
Tre ud af fire borgmestre i rundspørget synes, de har fået mangelfuld information af regeringen om udspillet til ny udligning.
Tre ud af fire borgmestre i rundspørget synes, de har fået mangelfuld information af regeringen om udspillet til ny udligning.

Borgmestre kritiserer i ny måling skarpt regeringen for at være for dårlig til at informere om sit udspil til udligningsreform. Kritikken kommer også fra S-borgmestre.

Af Iver Houmark Andersen, [email protected]
og Uffe Gardel, [email protected]

Tre ud af fire borgmestre mener, at de har fået ”mangelfulde” eller ”meget mangelfulde” informationer fra regeringen om konsekvenserne af regeringens udspil til reform af udligning. Det viser en ny undersøgelse gennemført af NB-Økonomi

Kritikken lyder også fra regeringens eget bagland af socialdemokratiske borgmestre. 

Borgmestrene blander sig nu for alvor i koret af både oppositionspolitikere og medier, der kritiserer regeringen for lukkethed og mangelfuld information i forhold til sit forslag til udligningsreform. 

Det viser de foreløbige resultater af et rundspørge, som NB-Økonomi har i gang. Hidtil har 40 af landets 98 borgmestre deltaget i rundspørget. 

31 af de 40 borgmestre, som indtil nu har svaret på rundspørget, mener, at de har fået ”mangelfulde” eller ”meget mangelfulde” informationer fra regeringen om reformens konsekvenser for deres egen kommune.

Det er fordelt med 19 borgmestre, altså næsten halvdelen, som mener, at de ”har fået meget mangelfulde informationer, som gør det umuligt at vurdere, hvad effekten bliver for min kommune”, og yderligere 12, altså knapt en tredjedel, som mener, at de ”har fået mangelfulde informationer, som gør det uklart, hvad effekten bliver for min kommune”.

NB-Økonomi har forsøgt at få en kommentar til borgmestrenes kritik fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), men det er ikke lykkedes.

S-borgmester: Smækfyldt med fejl

En af de frustrerede borgmestre er socialdemokraten Johannes Lundsfryd Jensen fra Middelfart.

”Jeg har med de oplysninger, som er kommet frem hidtil, fortsat svært ved at vurdere, hvad effekterne vil blive af regeringens udspil. Eksempelvis i forhold til demografi,” siger Johannes Lundsfryd Jensen til NB-Økonomi og uddyber:

”I Middelfart vil vi i løbet af de næste ti år efter alt at dømme se en fordobling i antallet af borgere over 80 år. De borgere er normalt dyre for kommunen. Og jeg kan ikke se ud fra regeringens udspil, hvordan det demografiske tryk med hensyn til både ældre og børn påvirker udligningen om nogle år. Vi har hidtil kun fået et øjebliksbillede af effekterne.”

I Hjørring er borgmester Arne Boelt alt andet end tilfreds med sine partifæller i regeringen. 

”Jeg har meget ringe tillid til de oplysninger, som jeg får fra Social- og Indenrigsministeriet i forhold til udligningsudspillet. Hidtil har oplysningerne jo været meget mangelfulde og smækfyldt med fejl,” siger Arne Boelt til NB-Økonomi. 

I undersøgelsen fra NB-Økonomi er det kun ni ud af 40 borgmestre, som varer ja til, at de ”har fået de nødvendige informationer”.

Mangler tillid

Utilfredsheden med kvaliteten af regeringens oplysninger betyder, at et flertal af borgmestrene ikke mener, de har fået retvisende oplysninger.

22 ud af 40 har således ”ringe” eller ”ingen” tillid til, at regeringens oplysninger om reformens økonomiske konsekvenser for deres egen kommune er retvisende. Ti borgmestre, altså hver fjerde, har ”nogenlunde” tillid til, at oplysningerne er retvisende.

Kun et mindretal på otte ud af 40 borgmestre har tillid til regeringens oplysninger.

Flertal af S-borgmestre er skeptiske

Den skarpe kritik findes også hos borgmestre, som deler parti med regeringen, både når det gælder holdningen til, om oplysningerne er fyldestgørende, og til om de er retvisende.

I alt 33 borgmestre har valgt en af de to mest negative svarmuligheder på mindst ét af de to spørgsmål. Blandt de 33 er de syv socialdemokrater, nemlig borgmestrene i Ishøj, Lolland, Middelfart, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Norddjurs og Hjørring. Indtil nu har 12 S-borgmestre svaret – og flertallet af dem er altså utilfredse.

Herudover har 20 Venstre-borgmestre, fire konservative og to med andet partitilhørsforhold valgt en af de for regeringen negative svarmuligheder og således markeret, at de mener at have fået mangelfulde eller meget mangelfulde informationer, og/eller har ringe eller ingen tillid til, at oplysningerne er retvisende.

– – – – –

Fakta: Sådan har vi gjort

NB-Økonomi kontaktede 12. februar, 2020, landets borgmestre med et webbaseret spørgeskema. Indtil nu har 40 af 98 borgmestre svaret på spørgsmålene.
Ser man på partifarverne for de borgmestre, som har svaret hidtil, fordeler det sig sådan:
Socialdemokratiske borgmestre: 11
Venstre borgmestre: 22
Konservative borgmestre: 4
Øvrige: 3

Læs hele artiklen på NB-Økonomi via linket herunder.

Læs også:
Borgmestre kritiserer regeringen skarpt for ringe information