Del artiklen:
- Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

Holbæk Kommune vil hjemtage udliciteret plejecenter, men det kan koste kommunen millioner på den lange bane, viser gennemgang af kommunens egne tal.

Af Steen Houmark, [email protected]

Plejevirksomheden Forenede Care mister måske driften af plejecenteret Kastaniely i Svinninge med plads til 50 beboere. Det mener Ældre- og Sundhedsudvalget i Holbæk Kommune, som ønsker at hjemtage plejehjemmet, så det atter er på kommunale hænder.

I et interview med Sjælandske understreger formanden for udvalget, Steen Klink (DF), fremgår, at der ikke er nogen kritik af Forenede Care, som har drevet Kastaniely i syv år.

OPS-Indsigt har læst forvaltningens indstilling til ældre- og sundhedsudvalget for at forstå, hvordan udvalget er kommet frem til en beslutning om at hjemtage opgaven.

Umiddelbart er der nemlig noget, der ikke giver mening.

Af både Sjællandske og Magasinet Pleje kan man læse, at det økonomisk er hip som hap, om plejecenteret bliver udbudt, men sådan ser det ikke ud, hvis man tjekker forvaltningens egne tal.

Forvaltningen har vurderet potentialet ud fra fire perspektiver

Forvaltningen har overfor politikerne vurderet potentialet ved et udbud ud fra fire forskellige perspektiver: 

  1. Borgerperspektivet
  2. Det økonomiske perspektiv
  3. Medarbejderperspektivet
  4. Det administrative perspektiv

I korte træk fremgår det af den analyse, som OPS-Indsigt har foretaget, at borgernes tilfredshed er den samme, hvad enten det er offentligt eller privat.

Til gengæld vil kommunen spare en million kroner om året ved at udbyde opgaven.

Set i medarbejderperspektiv er udfordringen også den sammen. De skal nemlig virksomhedsoverdrages til en ny arbejdsgiver, hvad enten opgaven hjemtages eller en anden leverandør vinder opgaven. 
Her antyder forvaltningen, at der er en større utryghed ved virksomhedsoverdragelse til ny privat leverandør, men glemme i sin indstilling, at det forventeligt også må udløse tilsvarende usikkerhed for medarbejderne at blive hjemtaget og få kommunen som ny arbejdsgiver.

Endelig mener forvaltningen, at det er en smule dyrere at have en privat leverandør rent administrativt, fordi man skal bruge tid på økonomikontrol og visitation. Det skal her bemærkes, at man må gå ud fra, at kommunen også skal bruge tid på økonomikontrol og visitation til de kommunale plejecentre, men det fremgår ikke af indstillingen fra forvaltningen til politikerne.

Man kan så stille spørgsmålet er der nogen virksomheder der vil byde ud over Forenede Care?

Her fremgår det af kommunens egne notater i sagen om Kastaniely Plejecenter, at der er leverandører i markedet, der vil have interesse i at byde på opgaven, hvis den blev genudbudt.

Forvaltningens opsummering lægger vægt på udgiften nu og her

På baggrund af de fire perspektiver opremser forvaltningen de økonomiske konsekvenser ved et udbud.

Umiddelbart kan man tolke, at det bliver besværligt at udbyde, og at udgifterne til at hjemtage nogenlunde svarer til at udbyde det.
En ikke uvæsentlig ting, som forvaltningen pointerer, er, at man skal ud og finde pengene til et udbud i indeværende år, da der i budgettet ikke er afsat penge til opgaven.

Man kommer her frem til, at det vil koste 0,4 millioner kroner at lave et udbud, idet man både skal udarbejde et udbudsmateriale samtidig med, at man vil have omkostninger ved et kontroludbud.

Tilsvarende oplyses det, at en hjemtagelse kun koster 0.4 millioner kroner, men det kan lægges ind i næste års budget.

Undgår en udgift på 0.5 mill. kr. på den korte bane ved at bruge 6.5 mill. kr på den lange.

På intet tidspunkt har man i indstillingen til politikerene en meget tydelig opstilling af, hvad der er fordele og ulemper.

Med de tal, som OPS-Indsigt har til rådighed, kan man se følgende økonomiske perspektiver ved at genudbyde, henholdsvis hjemtage opgaven.

Gevinsten ved at genudbyde opgaven er en besparelse på ca 5.5 millioner over en kontraktperiode på seks år.
Nemlig besparelsen på 6 millioner kroner minus ca 0.5 millioner i omkostninger ved udbud og eget kontrolbud.

Det forventede tab for kommunen ved at hjemtage opgaven er ca 6.5. millioner kroner over en periode på seks år. Nemlig de direkte udgifter ved hjemtagelse på ca. 0.5 millioner kroner og den manglende besparelse på 6 millioner kroner, som forvaltningen har estimeret.

Alligevel beslutter udvalget at indstille til byrådet, at man hjemtager opgaven.
Om baggrunden for at det politiske udvalg har truffet denne beslutning har Steen Klink tidligere udtalt til Sjællandske:

“For nogle er det ideologisk, de synes, personlig pleje er en kommunal opgave, og medarbejderne kommer ind i et større fællesskab.”

Sagen skal nu drøftes i byrådet.

Læs hele analysen på OPS-Indsigt via linket herunder.

Læs også:
Holdbæk Kommune risikere at tabe millioner ved at hjemtage plejecenter